Home

Desimaltall spill

Spill Et fem på rad spill som tar for seg deling med desimaltall kan lastes ned nederst på denne siden. Dette er veldig bevisstgjørende i forhold til hva som foregår når man deler med desimaltall DESIMALTALL. Matematikk.org - Plassere desimaltall; VFGames - Desimaltall på tallinje; UiAgder - Sett inn desimaltall. Velg nivå. UiAgder - Sett inn desimaltall. Test 1; UiAgder - Sett inn desimaltall. Test 2; Mathopolis.com - Desimaltall i rekkefølge; decimalsquares.com - Matching decimals. math4children.com - Match desimal og brø

PS 4 - Prisguiden.n

 1. sammenlikne verdien på desimaltall, og sortere etter størrelse, er denne viktigst. Hvis de er like for to desimaltall, går vi videre til neste siffer osv. For mange elever kan det være til hjelp å lage tallinje med innlagt lupe, for eksempel slik: Det finnes mange spill og aktiviteter der elevene får øvelse i posisjonssystemet fo
 2. Spill: Sammenheng brøk og desimaltall LETTERE. Centimeterrutet ark. Diverse Mattekryssord. Regnekryssord/skriv tallene med ord. Store tall-kryssord. Diverse tekstoppgaver. Kodeoppgaver. Divisjon med desimaltall. Spill. Divisjon med store tall. Divisjon med rest. Hoderegning. Exceloppgaver. Førstemann til hundre
 3. Under Brøk og desimaltall finner du Lag brøk, Addisjon av brøk, Subtraksjon av brøk, Multiplikasjon av brøk, Uekte brøk, Tallinje med desimaler, Lag desimaltall, Addere med desimaltall, Subtraksjon med desimaltall, Multiplikasjon med desimaltall, Skyt tallet, Test deg selv
 4. Repetisjon av tallforståelse (brøk, prosent, desimaltall) i et spill hvor elevene må bruke sine egne erfaringer innenfor brøk, prosent og desimaltall. Lærerens instruksjoner. Lærerens instruksjoner. Repetisjonsspill . Start med å lage en stor sirkel på et A3-ark som er delt opp i for eksempel 16 sektorer
 5. Nå kan du velge treningsmodus eller spille på tid. Brøkreseren tester enten klassisk brøkregning, brøksammenligning, omgjøring av brøker til desimaltall/prosent, forkorting, utvidelse, finne fellesnevner eller brudden brøk. Siste side viser oversikt over gjennomgåtte oppgaver sammen med det avgitte og det riktige svaret

Spill - Kittys oppgaver - Google Site

 1. Ord Tidel Hundredel Desimaltegn Desimaltall Volum Lengde Masse En kort innføring Hva er et desimaltall? Når bruker vi desimaltall? Hvorfor er posisjonssystemet viktig i forståelsen av desimaltall?
 2. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk
 3. Måten å gange sammen to desimaltall på er helt lik måten man ganger sammen to hele tall på. Den lure måten er: 1) Først gang sammen 18 og 24. Du gjør dette på vanlig måte, og får 432. 2) Deretter teller du antall siffer (altså tall) BAK kommaet i tallene som skulle ganges sammen. I oppgaven din skulle du gange 1,8 med 2,4
 4. Spill: Sammenheng brøk og desimaltall På denne siden ligger det et fem-på-rad spill som tar for seg sammenhengen mellom brøk og desimaltall. Jeg opplever spillet som bevisstgjørende i forhold til både brøk og desimaltall
 5. dre eller lik 1,00 og så nær som mulig 1,00. For hvert terningkast må spilleren bestemme om det skal være tideler eller hundredeler. Spill med to plussterninger og en
 6. Eksempel - brøk til desimaltall. Gjør om brøken til desimaltall. 1 4 = 1: 4 = 0, 25. Eksempel - desimaltall til brøk. Gjør 0,25 om til brøk. Tallet 0,25 er det samme som tjuefem hundredeler, så vi skriver det: 0, 25 = 25 100. Telleren og nevneren har 5 som fellesfaktor slik at vi kan forkorte denne. 0, 25 = 25 100 = 5 ⋅ 5 20 ⋅ 5 = 5 2

Brøk og desimaltall, Prosentblanding, Større, mindre eller lik?, Fellesnevner, Forkort, Utvid og Brudden brøk er oppgavetypene du kan velge mellom. Trykk på ønsket oppgavetype og vanskelighetsgrad. Velg om du ønsker å øve litt (treningsmodus) eller om du med det samme ønsker å spille Spill: Battleship Last ned enkelt spillebrett her eller noe vanskeligere et her. Regler: 1. Det spilles en mot en. 2. Plasserer dine krigsskip i koordinatsystemet. 3. Dere skyter et skudd hver eller et skudd for hvert skip dere har. 4. Du sier koordinatene der du skyter Oppgavestreng - Divisjon med desimaltall - Erfaringer fra utprøving 6 Undervisningsnotat Mål: Forstå hva som skjer når du dividerer og gjør divisor 10 ganger større eller 10 ganger mindre. Forklare hvordan overslag kan brukes til å reflektere over om svaret i en divisjon kan være rimelig Spill på levels med intens grafikk, spennende gameplay, og morsomme figurer. Bruk aritmetikk til å løse gåter, nå nye levels, og score haugevis av poeng. I noen av våre mattespill kan du løse gåter for å låse opp spesialfigurer og levels

Spill-elementet gjør det mye morsommere å lære. Lær deg gangetabellene. Her finner du mer informasjon om læring av gangetabellen på barnetrinnet. De fleste skolene begynner med gangetabellen i 4. og 5. klasse, og det er opp til elevene å fortsatt kunne dem godt i 6., 7. og 8. klasse Desimaltall er tall som inneholder komma, for eksempel 2,7 eller 10,003. Sifrene som følger etter komma kalles desimaler. I dagligtale blir desimaltall oftest brukt om tall med et endelig antall desimaler. Slike tall kan alltid skrives som en brøk der telleren er et heltall og nevneren er en tierpotens. For eksempel er \(2{,}7 =\frac{27}{10}\) og \(10{,}003=\frac{10003}{1000}\).Hvis man. Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen. Organisasjonsnummer: Telefon: 55 38 88 00 (07:00-16:30) E-post: post@fagbokforlaget.n

Brøk, desimaltall og prosent; Desimaltall til brøk (tall mellom 0 og 1) Desimaltall til brøk (tall mellom 0 og 1) Brøk, desimaltall og prosent Innhold. Video: Omskriv 0,20 til en brøk Prøv selv! Prøv selv Brøk, desimaltall og prosent henger sammen. Brøk forteller oss hvor mange deler av et totalt antall vi har. Teller delt på nevner i en brøk, gir oss et desimaltall DIVISJON M/DESIMALTALL. Matte.hiof.no - Nye oppgaver hver gang; ia.hiof.no - Svaret blir desimaltall; podium.gyldendal.no (7.tr) - Divisjon med desimaltall; LÆRINGSVIDEOER MED DIVISJON. Audun Aas - Dividjon den enkleste måten; Thomas Kalfoss - Deling: Enkelt forklart. Kenneth Nygård - Flersifret delt på ensifret. En desimal

Matematikk - Desimaltall

Addisjon med desimaltall Oppstillingen med addisjon av desimaltall vil være helt lik som ved hele tall. Som ved hele tall er det viktig å plassere tallene slik at enere, tideler, hundredeler osv. står plassert riktig i forhold til hverandre. Kommaene må alltid stå rett under hverandre! Subtraksjon Subtraksjon med låning . 1 Under Drill finner du Siffer og tall, De fire regnearter, Brøk og desimaltall, Likninger, Måling, Geometri, Statistikk og sannsynlighet Spill: Nær blinken Førstemann kaster fire terninger. Tallene spilleren får brukes til å lage et regnestykke. Målet er å komme så nært et tall som mulig. I dette eksemplet velger vi 24 som blink. Det er lov å bruke alle regnearter. Deretter kaster neste spiller og gjør det samme

Spill er en viktig variasjon i undervisningen, og elevene får gjøre noe de synes er morsomt. Her er noen spill vi i delmatte.no har brukt. Hvis du har et spill du liker, send det gjerne inn til oss! Tema Vanskelighetsgrad; Tallforståelse - Nær blinken - Til topps - Brøkkampen: 4-10 4-10 7-1 transum.org - 7 level. Rund av til helt tall, desimaltall; hackmath.net - Avrund til nærmeste tusen. SPIL MED AVRUNDING. podium.gyldendal.no (Multi 6a) - Avrund og treff; abcya.com - Soccer match. 3 level. games4gains.com - Roll it! Roundin Desimaltall. Test deg selv. Her er et desimaltall. Klikk og undersøk hvilke navn vi bruker på de ulike delene av tallet: Dette tallet er litt større enn 26. Men det er likevel litt mindre enn 27. Her er tallet plassert på tallinja: Eksempel Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Spill Langfinger 1 Faktorisere tall og finne strateg: Bruker og maskin spiller mot hverandre: Oppg. Siri Bjorvand: J: I: Faktorisering: Spill Langfinger 2 Desimaltall: Lese av desimaltall fra tallinja. Velg vanskelighetsgrad Inkl. test. Tallenes plassering på tallinjen. Sml

Oppgaveark hvor elevene skal øve på addisjon og subtraksjon med mengden 1 og 10. Kan redigeres. lag evt. dine egne oppgaver for dine elever Desimaltall EKSEMPEL. I eksempel 1 utførte vi multiplikasjon med to hele tall. Dersom vi skal multiplisere et eller to tall med desimaler er fremgangsmåten den samme. La oss se. Vi multipliserer 12,42 med 3,012. 12,42 har to desimaler. 3,012 har tre desimaler, derfor skal vi ha 2+3 = 5 desimaler i svaret. Test deg selv. Divisjo Her kan du teste hvor god du er til å legge sammen uten kalkulator eller penn og papir. Vi anbefaler at du tenker gjennom hvilke strategier du bruker Spill og aktiviteter: Spill: Brøkbingo Brøkbingo_spillbrett (Jeanita Mari Edholm) - Elevene fargelegger brøkene på spillbrettet sitt. - Læreren leser opp brøker. - Spilleren som først får fire på rad vinner Spill sammen to og to. Hvert parr trenger en kortstokk. Ta bort knekt, dame, konge og la ess være 1. Del de resterende kortene i to, slik at hver spiller får en bunke med like mange kort. Begge spillerne snur kortene samtidig. Spilleren som først klarer å multiplisere tallene og si svaret, får stikket. Hvem får flest stikk? * Gi meg ti

Desimalenes plassering i desimaltall - kurs - Kittys oppgave

Utvidelse: Elevene kan spille flere omganger og legge sammen poeng for hver seier. Den som har flest poeng etter f.eks 10 omganger vinner. Elevene kan også regne ut tverrsummen av det tresifrete tallet og få tilleggspoeng for høyest sum. En naturlig videreføring av aktiviteten er å spille Trekk 6 kort eller Trekk 9 kort. TREKK. Oppdateringer 14.08.2019: www.skolefag.no er laget, som er en side for omvendt undervisning i fysikk 1 og fysikk 2. 24.08.2018: IT2 løsningsforslag er laget. 03.01.2018: Løsningsforslag H2017 i fysikk 2 er lagt ut. Takk til Sigurd ved NTNU. 22.11.2017: Løsningsforslag V2017 i kjemi 2 er lagt ut. Takk til Erik ved Mandal vgs. 20.11.2017: Magisk kvadrat er blitt bedre Desimaltall 2 - Oppstilte regnestykker - OPPGAVEKORT - Matematikk 3-4 Oppgavekort er veldig kjekke oppgaver som kan brukes sammen med hele klassen, i små grupper på stasjoner eller som individuelt arbeid. Felles retting er fint, eventuelt kan elevene bytte svarark eller sammenligne med en venn Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall. Syntaks. DESIMAL(tekst, rot) Syntaksen for funksjonen DESIMAL har følgende argumenter: Tekst Obligatorisk. Rot Obligatorisk. Rot må være et heltall. Merknader. Strenglengden på teksten må være mindre enn eller lik 255 tegn Heisann! Legger ut et spill som dere kan spille sammen med barna deres. Jeg skal introdusere spillet for dem neste uke. Men skulle det være noen som har lyst til å prøv det før det er det selvfølgelig tillat :) Spillet heter Erobreren. Reglene er: Maks 4 spillere. Velg en farge som skal være din. Velg en av de blanke rutene til å starte i. Spiller du f.eks 4-gangen. så blir det slik.

Desimaltall 1: Sammenligning - OPPGAVEKORT - Matematikk 5-7

I Multi lærer elevene matematikk ved å utforske, snakke sammen, være kreative og løse problemer på nye måter. Dette har vært sentralt i Multi før, men har blitt enda tydeligere i den nyeste utgaven av Multi til fagfornyelsen Mattespill. Gratisspill.no > Hjernetrim > Lærerike spill > Mattespil For å unngå mer enn tre like tegn ved siden av hverandre skrives for eksempel 4 som IV. Regelen er at når en bokstav med lavere verdi kommer foran en med større verdi, trekkes den laveste verdien fra den største (4 = 5 - 1)

Desimaltall 1 - OPPGAVEKORT - Matematikk 3-4Matematikk på Berg - www

bestemme sannsynligheter gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynligheter som brøk, prosent og desimaltall vise med eksempler og bestemme antall muligheter i enkle kombinatoriske probleme Matematikksenterets spill har lengre betenkningstid enn en tradisjonell Kahoot!, og handler i stor grad om problemløsing. Spillene skal utfordre både elever og lærere, og er laget for å skape diskusjon, undring og refleksjon i klasserommet © Teaching Funtastic 2020 Bygget med Storefront & WooCommerce.. Min Konto; Søk. Søk Searc Oppgaveark for gangetabellen. I tillegg til å øve på gangetabellene på nett, kan oppgavearkene våre være et godt hjelpemiddel. Her finner du oppgaveark for alle gangetabellene fra 1-gangen til 12-gangen

Brøk og desimaltall / Drill / Matematikk Norsk / Salaby Intr

Når vi jobber med sammenhengen mellom brøker, desimaltall og prosent må de betraktes som ulike symbolske representasjoner av samme forholdstall. Denne kunnskapen er nyttig i mange sammenhenger, for eksempel hvis man skal regne 25 % av 120. Man kan bare dele på fire, dersom man vet at en firedel er det samme som 25 % Spill Stress! med tallkombinasjoner som blir 10. 13, osv. La eleven spille sammen to og to med like mange kort. Spillerne legger ned det øverste kortet i kortbunken sin samtidig. Dersom kortene tilsammen blir det bestemte tallet, er det spilleren som først tar kortene som får stikket. * Problemløsningsoppgave til tallvenner Brøk, desimaltall og prosent. Elevark To og to elever spiller i lag. Dersom det er et oddetall elever i klassen, kan en gruppe ha tre elever. Det går like bra som med to. Hver gruppe har en kortstokk fra getSmart som inneholder kort med brøk, desimaltall, prosent og tegninger (brøk som del av pizza) Det matematiske uttrykket for deling er divisjon. Divisjon er den motsatte regneoperasjonen av multiplikasjon. I et divisjonsstykke har tal.. Her er Multi Nettoppgaver 5-7. Del av en hel, del av en mengde - nivå 1; Del av en hel, del av en mengde - nivå

Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring Denne kortstokken omhandler regning med størrelsesforholdene prosent, desimaltall, brøk og promille. Den egner seg for barn fra 12 år og oppover. For å få lavere vanskelighetsgrad kan man ta vekk promillekortene før man begynner å spille med kortstokken. Dette produktet er en vanskeligere variant av getSmart gul innformasjon om spill og regler finnes på www.getsmart.no Inneholder: kortstokk med matematiske emner: brøk, prosent, promille og desimaltall beregnet til bruk på ungdomstrinnet. Tilgjengelige 7/ Trykk på et av temaene under for å komme til oppgavene: Desimaltall Avrunding Forskjellige oppgaver Desimaltall Link Hva? Desimaltall Tideler og hundredeler. Nivå 1 Desimaltall Tideler og hundredeler. Nivå 2 Desimaltall Tideler og hundredeler. Nivå 3 Desimaltall Addisjon og subtraksjon. Nivå 1 Desimaltall Addisjon og subtraksjon. Nivå 2 Desimaltall Addisjon og subtraksjon desimaltall -sammenligne desimaltall og rangere etter størrelse -runde av desimaltall 47 Addisjon og divisjon med desimaltall -gjøre overslag ved avrundede tall -addere og subtrahere desimaltall, i hodet og oppstilt og med tekstoppgaver 48-49 Multiplikasjon med desimaltall Multiplisere desimaltall med 10, 100 og 1000

Vi jobber fortsatt med å forbedre nettstedet. Hvis du har noen tips, kommentarer eller spørsmål, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet. Øvelser og forklaringer som for øyeblikket er under utvikling inkluderer prosentregning, desimaltall, arbeidsskjemaer, pengeregning, lære klokka og mattespill Tekstoppgavekortene for Matematikk 5-7 er knyttet til kompetansemål i matematikk etter 7.årstrinn. NB! Denne samlepakken er voksende. Det betyr at alle oppleggene ikke er ferdige enda. Du kan laste dem ned fra brukeren din etterhvert som de legges til. En slik samlepakke tilbys med vesentlig rabatt til de som på forhå desimaltall fordi de ser ut som desimaltall. Oppgave 29 i Tall 8 - 10 viser dette. Når elevene blir bedt om å forklare hvordan de kan vite om 8.59 er et desimaltall eller ikke, svarer de for eksempel at Hvis (dersom) det er et desimaltall så bruker vi komma (11,9) og ikke punktum (7.05) Tall og algebra Tallinje De fire regneartene Negative tall Hoderegning og overslag Potenser Primtall og primtallsfaktorisering Prosent, brøk, desimaltall Store og små tal Desimaltall. tallforståelse TIP til PDF.notebook 5 October 16, 2014 Brøk og brøkregning Nevneren 5 fordi det er antallet av brikker hvis vi ser på de gule brikkene hvis vi ser på de grønne brikkene denne tegningen symboliserer to forskjellige brøker: noter alle mulige.

Romertall – Android-apper på Google PlayTreningsleiroppgaver med fasitOm spillene

Kalkulator på nett Den første elektroniske kalkulator kom tilbake på 60-tallet og var inspirert av den gamle kuleramme kalkulator. Med våres praktiske kalkulator , kan du raskt og enkelt beregne tall ved hjelp av tillegg , subtraksjon , divisjon og multiplikasjon .Kalkulatoren fungerer med både bærbare og stasjonære PCer med tabletter og smarttelefoner Du finner varierte aktiviteter og oppgaver som gir rom for utforsking og setter i gang matematiske samtaler i Multi Elevbok eller Multi i Skolestudio, med tilhørende fyldig lærerveiledning, enten som bok eller digitalt spill-midl. Home spill-midl. Alle spill; Engelsk (37) Kunst og håndverk (1) Matte (66) Naturfag (6) Norsk (52) Samfunnsfag (3) subject test (0) Underholdning (46

Tallspill - Matematikk

Temaet i denne kortstokken er tall på forskjellig form. Gjennom ulike spill og aktiviteter får deltakerne trening i generell tallregning. Tall på standardform, potenser, kvadratrøtter, brøk, desimaltall, prosent- og promilletall er emner som spillerne blir trent i. Les mer.. Desimaltall kan skrives som brøk og omvendt-brøk som prosent og omvendt og prosent som desimaltall og omvendt Prosent Ordet prosent betyr for hver hundre. En prosent av et tall betyr en hundredel av tallet. 1 % = 1/100 Tegnet for prosent er %, så 9 % leser vi ni prosent. prosent_9_trinn.pptx: File Size: 779 kb Velkommen til matematikk for 7. trinn. Dette er første kapittel av en serie som skal hjelpe deg gjennom de ulike emnene. I denne videoen skal du lære om desimaltall. Du vil lære . desimaltall med tideler. hundredeler og tusendeler, også på tallinje. om sifferverdi og tallverd 5. trinn: Hele tall, Statistikk, Desimaltall, Geometri, Måling, Multiplikasjon og divisjon, Brøk, Mønster svar, eller spill med regning. Ved slik mangfold i variasjon og nivå vil elevene oppmuntres til å gjøre flere oppgaver, de ønsker å lære mer og blir engasjert

Om spillene - Matematikk

Sats Kalkulator og Odds Kalkulator - Bestem de potensielle gevinstene dine på kombinerte bet ved å bruke vår Betskalkulator, Oddskalkulatoren, Beregne Kombinerte Bet, Lucky 15, Each Way, Dobler, Trippel og mer. Støtter EW, Dead Heats, Regel 4.. Odds Converter og Implisert sannsynlighetskalkulator - Odds Converter og Implisert sannsynlighetskalkulator, Konverter raskt til og fra: Fraksjoner. Desimaltall. Fag: Matematikk. I Desimaltall hjelper du den forvirrede matteprofessoren med å løse matteoppgaver med desimaltall. Matematikkbroen. Fag: Matematikk. Løs matteoppgaver og bygg broer. Morsomt spill for barn i småskolen. Tallormen. Fag: Matematikk. Løs mattestykker med pluss og minus i Tallormen. Addisjon av småtall. Fag. FLOWERPOWER. DESIMALTALL / BRØK : SIGMA PRIME. PRIMTALL / FAKTORISERING [ Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8] Grade 1. Desimaltall i rekkefølge : Blomsterspill - sett desimaltallene i riktig rekkefølge. Uncategorized Gangetabellen. august 19, 2018 hegri Legg igjen en kommentar. Gangetesteren Multiplikasjonstabell - Spill . Uncategorized Måle lengde. mars 21, 2018 hegri Legg igjen en kommentar. Måle lengde 1 Måle lengde 2 Måle lengde 3 . Uncategorized. Andreas er glad i å spille poker. Han sitter med en pokerhånd med 3 konger. Han funderer på hva som er sannsynligheten for at han skal få en hånd med 3 like av en verdi, altså tress. Andreas er ikke Fortsett å lese

Desimaltall og måling UNDERVISNINGSMETODER - last ned

- Dere skal få lov til å male klasserommet, sier læreren en dag. - Jeg synes det er så triste farger her inne. Vi trenger litt lys og glede rundt oss Beskrivelse av verktøyet. Multi nettoppgaver 5. -7. trinn er knyttet til matematikklæreverket Multi som er utgitt av Gyldendal. Multi nettoppgaver 5.-7. trinn er en gratis online versjon av den mer avanserte Multi Smart Øving der mye mer oppfølging tilbys i form av automatisk nivåstyring direkte til elevene, og detaljert oppfølging av hver enkelt elev i større grupper for lærer

6Matematikk - Divisjon

Spill - MatteMester

Spill. Grubleoppgaver. Arbeidsinnsats i timene og hjemme. Muntlig aktivitet i timene. Egenvurdering. Muntlige tilbakemeldinger fortløpende. Kapittelprøve. SOL 36 - 39 Beskrive og bruke plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tal, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger og uttrykk • Matematiske spill Data • Problemløsning • Arbeid med konkreter som tallinjer, termometer, tellebrikker, kort, penger. Dialog lærer-elev brøk og som desimaltall • Plassere og lese av desimaltall på en tallinje • Angi sifrenes verdier som desimaltall • Rangere desimaltall ette vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperimenter og beregne sannsynlighet i enkle situasjoner * (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Statistikk og sannsynlighet») sammenligne og regne om heltall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måte La elevene spille sammen to og to. På spillbrettet er det et rutenett med tallene fra 1-36. Utfordringen ligger i at den spilleren som kaster terningene skal bruke de fire regneartene (eller de regneartene elevene har lært) for å komme frem til et tall som står i rutenettet. Dersom spilleren klarer å krysse av et tall får han 1 poeng

Gange med desimaltall - Matematikk

Sannsynlighet i spill og i dagliglivet. sannsynligheten mellom 0 og 1.-- -individuelt arbeid i boka. -mye spill Uke 44 - 49 Desimaltall Uke 44 Desimaltall på tallinjen Ma 31 Ma 33 Ma 35 -Jeg kan merke av tall med tideler og hundredeler på tallinjen. -jeg kan lese av tall med desimaltall. - -Praktisk arbeid med tallinjer -nettressursside Returnerer time for en tidsverdi. Timetallet returneres som et heltall fra 0 (12:00 A.M.) til 23 (11:00 P.M.). Tiden som inneholder klokkeslettet du vil søke etter. Klokkeslett kan skrives som tekststrenger i anførselstegn (for eksempel '6:45 PM'), som desimaltall (for eksempel 0,78125, som representerer 6:45 PM), eller som resultatet av andre formler eller funksjoner (for eksempel TIMEVERDI. Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfun Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er ikke en prøve i matematikkfaget, men en prøve som viser om elevene har den grunnleggende ferdigheten i regning som er nødvendig for å nå kompetansemålene i fagene mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo

Spill: Sammenheng brøk og desimaltall - Kittys oppgave

Med Matemagisk 1-4 får elevene et positivt møte med matematikken. - Matematiske mysterier, skrevet av Tom Egeland, innleder hvert kapittel. Mysteriene er faglig orientert og oppmuntrer til den gode matematiske samtalen Bruk DOLLARBR til å konvertere desimaltall til valutatall som er brøker, for eksempel verdipapirpriser. Syntaks. DOLLARBR(desimal_valuta; brøk) Syntaksen for funksjonen DOLLARBR har følgende argumenter: Desimal_valuta Obligatorisk. Et desimaltall. Brøk Obligatorisk. Heltallet som skal bruke i nevneren i brøken. Kommentare Kunne beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere de ulike størrelsene på bruke dette til å beregne sannsynlighet i spill og dagligdagse situasjoner 44 Kunne vurdere og samtale om sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill o

Subtraksjon med desimaltall med omgruppering Del opp det siste tallet i enere og tideler. Del opp tidelene for å få en hel ener. 6,5 - 4,3 = 6,5 - 4,0 - 0,3 = 2,5 - 0,3 = 2, RØDE SIDER Samarbeid i lek, spill og aktiviteter for å variere arbeidsmetodene og øke forståelsen av leksjonenes tema. prosent og desimaltall Leksjon 12 Leksjon 13 Leksjon 14 Leksjon 15 Live fotball-resultater på SofaScore livescore fra 600+ fotball-ligaer. Følg live resultater, statistikker, ligatabeller, kamper og videoer fra Champions League Dart livescore på SofaScore gir deg liveresultater, statistikk og program for Darts Premier league, Darts world BDO championship og PDC tour

 • Die nile hilton affäre trailer deutsch.
 • Rodrigo alves age.
 • Sky select programm.
 • Germany holocaust denial.
 • Webcam galdhøpiggen juvass.
 • Ulike typer skrujern.
 • Mom zevens kleve.
 • Cuxhavener hafentage 2018.
 • Dump meaning.
 • Ekg tolkning test.
 • Fastighetsmäklare västerås.
 • Smerteterskel smertetoleranse.
 • Mario barth youtube.
 • Erfrierungen zehen spätfolgen.
 • Norrøn mytologi tidsperiode.
 • Overnatting nær preikestolen.
 • Ulike typer kreft.
 • Ansbach veranstaltungen 2018.
 • Nordsjødykkerne strasbourg.
 • Hva er lystransmisjon.
 • Bean boozled intertoys.
 • Barnetapet.
 • Hvite fjellblomster.
 • Valp løs avføring.
 • St olavs gate stavanger.
 • Mom zevens kleve.
 • Appendix report.
 • Blickfang store.
 • Bergen private legekontor.
 • Hardingfele antall strenger.
 • Decimal to roman numerals.
 • Glass med limoncello.
 • Følelse av at noe sitter fast i halsen.
 • Effexor vektnedgang.
 • 8 mile hbo.
 • Norsk animasjonsfilm elefant.
 • Sosiale vansker hos barn.
 • Jeløya plattformen.
 • Åpningstider julen 2017.
 • Venga venga leipzig.
 • P3 gull 2016.