Home

Datatilsynet ansatte

Arbeidsliv - bilder av ansatte på nett Datatilsynet

Bilder av ansatte på inter- eller intranett Arbeidsgiveren din skal i utgangspunktet be om ditt samtykke før det publiseres bilder av deg på virksomhetens nettsider. Dette gjelder både når nettsidene det er snakk om er åpne (internett) eller interne i virksomheten (intranett) Vi skiller altså mellom arbeidsmiljøundersøkelser og undersøkelser som bærer preg av gransking av ansatte. Denne artikkelen gjelder undersøkelsen rettet mot virksomheten. Datatilsynet har imidlertid sett eksempler på en del uheldig gjennomføring og bruk av medarbeiderundersøkelser, når disse har fokus på enkeltpersoner

Arbeidsgiveren vil da som regel ha en lovfestet rett til å be om at det fremvises helseattest, eller at de ansatte tar en helsesjekk. Dette gjelder for eksempel for jobber innen sjø- og luftfart. Hvis man er i tvil om arbeidsgiveren har rett til å forlange helseattest/- undersøkelse, kan man be arbeidsgiveren om å oppgi hjemmel for slik innhenting av opplysninger Datatilsynet Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser

Arbeidsliv - undersøkelser blant ansatte Datatilsynet

Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opprettet 1. januar 1980.Datatilsynets oppgave er å overvåke overholdelse av personopplysningsloven.Formålet med loven er å verne enkeltpersoner mot krenkelse av personvernet gjennom bruk av personopplysninger. . Datatilsynet er både tilsyn De ansatte hadde blant annet tilgang til en liste med informasjon om 13.800 pasienter og 26.596 utskrivninger i tidsrommet 2013 til 2019. Nylig fikk Sykehuset Østfold pålegg fra Datatilsynet om å betale 750.000 kroner i gebyr for brudd på personvern-regelverket Datatilsynet inviterer alle med en løsning, applikasjon eller et system som er utviklet med prinsippene for innebygd personvern til å melde seg på. Det er også en egen kategori for studenter. Påmeldingsfrist er 1. desember 2020 Datatilsynet er opptatt av å betone den forretningsmessige fordelen en virksomhet kan ha ved å være best i klassen. God og gjennomsiktig håndtering av personopplysninger kan på den måten bli en konkurransefordel. Motsatt kan dårlig håndtering føre til at informasjon om kunder og ansatte kommer på avveier

Ansatte ved servicebedrift i Gjøvik reagerte på overvåking. Nå har Datatilsynet opprettet klagesak. Til toppen Utgitt av AS Oppland Arbeiderblad; Postadresse: Boks 24, 2801 Gjøvik; Besøksadresse: Sommerrovegen 1, 2816 Gjøvik; Ansvarlig redaktør og daglig leder: Erik H. Sønstelie Datatilsynet.no Personvern på 1-2-3. Personvern er et begrep med mange nyanser og ulike forståelser av. Det finnes derfor ikke én presis og god definisjon på hva personvern er. UIO - Det juridiske fakultet Forskningstema: Overvaking og personvern. Inngangsportal til dette forskningsemnet ved Universitetet i Oslo. Regjeringen.no Personver 1. INNLEDNING Personvern handler om kontroll med egne personopplysninger, om personlig integritet, privatlivets fred, og at opplysningene som registreres om en, er riktige. Arbeidsgiver kan ha gode grunner til å kartlegge eller overvåke ansatte. En gjennomgang av arbeidsprosesser i en industribedrift kan for eksempel avdekke risikosituasjoner og hindre senere skader. Kartlegging må. Dispensasjoner gitt av Datatilsynet etter forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) § 8-4 sjette ledd om oppbevaring av opptak gjort ved kameraovervåking er gyldige etter forskriften her. Del paragra

Personvern på arbeidsplassen Datatilsynet

Datatilsynet - Ansatte - Forvaltningsdatabasen - NS

 1. Fordelene med at Datatilsynet er uavhengig, er at heller ikke regjeringen, departementene eller politikere kan styre eller gjøre om de beslutningene Datatilsynet tar. Dermed kan Datatilsynet også passe på at heller ikke myndighetene registrerer personopplysninger de ikke har lov til å registrere
 2. I henhold til ny lovgivning har kommunen en frist på 72 timer til å melde alvorlige sikkerhetshendelser til Datatilsynet. Må alle ansatte gjennomgå alle moduler? Svaret er nei. Hvilke moduler de forskjellige ansattgrupper bør gjennomføre, avhenger av hva de behandler av personopplysninger
 3. Datatilsynet: - Nei, vi stenger ikke TikTok. Den kinesiske appen TikTok har vært mye omdiskutert den siste tiden. Nå svarer Datatilsynet på hva de tror vil skje med den populære.

Datatilsynet (Norge) - Wikipedi

ansatte/tillitsvalgte for det de mener er brudd på personopplysningsloven. Innføring av elektroniske kjørebøker skaper etter det Datatilsynet har erfart en del spenninger mellom arbeidsgiver og ansatte. Datatilsynet er derfor positivt til at det foreslås en sjablongmodell som baserer seg på redusert listepris Arbeidstilsynet og Datatilsynet samarbeider om tilsyn og handheving av dei lovene som regulerer kontrolltiltak og personvern på arbeidsplassen. Regelverk. Om kontrolltiltak i verksemda: Arbeidsmiljøloven kapittel 9. For meir informasjon om behandling av personopplysningar, sjå Datatilsynet.no

Skal se nærmere på lokasjonssporing | Datatilsynet

Datatilsynet: - Vi vil vekke sykehusene

Arbeidsgiver behandler mye informasjon om ansatte i egen virksomhet. Det kan være alt fra kontaktinformasjonen til den ansatte og nærmeste familie, informasjon som er nødvendig for å betale ut lønn, dokumenter knyttet til sykefravær, medarbeideroppfølging, advarsler og annet mer eller mindre sensitivt innhold i personalmappen Datatilsynet skriver på sine nettsider at en arbeidsgiver ikke kan sette opp et overvåkingskamera med formål å kontrollere de ansattes arbeidsinnsats. Og har det blitt satt opp kamera for eksempel for å avdekke kriminalitet, kan det ikke brukes for å se om de ansatte i en virksomhet jobber godt nok eller fører timelistene riktig Når Datatilsynet har fundet anledning til at opdatere vejledningen, skyldes det primært, at Artikel 29gruppen (nu Det Europæiske Databe- - ansatte, som ikke ønsker at komme med i filmen, og som derfor ikke giver deres sam- tykke. De får stillet en kontorstol,.

Vejledninger Herunder finder du både de danske og internationale officielle vejledninger i reglerne om databeskyttelse. Her er der også skabeloner, som du kan tage udgangspunkt i Datatilsynet var på tilsyn ved Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) ved NTNU høsten 2009. Datatilsynet har konkludert med at forskningssenteret har hatt ulovlig tilgang til kopier av pasientjournaler ved 22 ulike legesentere i forbindelse med deler av sin forskningsaktivitet

Datatilsynet | 2 502 følgere på LinkedIn. Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vi skal medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Datatilsynet ba oss om å varsle alle potensielt berørte som kan ha vært i lokalene i perioden mars 2014 til 6. august 2015. Ansatte ved NTNU og Olympiatoppen har krenket personvernet til brukerne av Toppidrettssenteret ved å montere og ta i bruk et kamerasystem uten tilstrekkelig risikovurdering og sikkerhetsforanstaltninger

Datatilsynet krever at Ryanair fjerner kameraer som overvåker selskapets ansatte på Rygge. Tilsynet sier kameraene er i strid med norsk lov, mens Ryanair mener det er irsk lov som gjelder Datatilsynet har modtaget en række henvendelser fra arbejdsgivere, som ønsker oplyst, i hvilket omfang de kan registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af ny coronavirus. Hvad en arbejdsgiver kan bede den ansatte oplyse, og hvad den ansatte er forpligtet til at oplyse, er spørgsmål, der reguleres af ansættelsesretlige regler og eventuelle offentligretlige regler om.

Det kan være greit å være klar over at Datatilsynet kan gi bedriften betydelige bøter hvis data kommer på avveie - faktisk så mye som opptil 4% av virksomhetens årlige omsetning. I dag er maksbeløpet på rundt kr 900 000,- Det er heller ikke ubetydelig, men fra 2018 kan du risikere mer når nytt EU-direktiv trer i kraft Datatilsynet kommer med feil og misforståtte karakteristikker om regjeringens forslag til ny e Men dette er overskuddsinformasjon som Etterretningstjenestens ansatte ikke vil ha tilgang til Datatilsynet får inn svært mange henvendelser, og har ikke kapasitet til å behandle alle saker de får inn. Men de vil vurdere saken din, og dersom de mener det er nødvendig, kan de følge den opp som en klagesak. Ansatte i KMD: Depkatalog. DATATILSYNET. Organisasjonsnummer: 974761467. Godkjent lærebedrift. Om bedriften 54 ansatte Organisasjonsledd underlagt KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET. Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene Datatilsynet KONGSBERG KOMMUNE Postboks 115 3602 KONGSBERG Deres referanse Vår referanse Dato med IST, samt protokoller for behandling av personopplysninger om ansatte i kommunen og personopplysninger om barn i kommunale barnehager. Videre fremdrift Dere må svare på spørsmålene våre innen 7. august 2020..

Datatilsynet fikk også midler til å gjennomføre et internt kurs i klarspråk for ansatte. Kurset ble gjennomført av byrået NTB kompetanse høsten 2012. En tredel av Datatilsynets om lag 40 ansatte deltok på kurset, og det ble godt mottatt av deltakerne ansatte registrerer, endrer eller sletter studentopplysninger i UiOs IT-systemer uten å ha lov til å gjøre dette; Behandlingsansvarlig (UiO) kan ilegges overtredelsesgebyr fra Datatilsynet eller bli politianmeldt ved alvorlige krenkelser av personvernet Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (41:6) Departementsområdet , år 2009; F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk; 3: OSLO: DATATILSYNET

Datatilsynet - personvern og informasjonssikkerhet

DATATILSYNET. Organisasjonsnummer: 974721236. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 62 ansatte Bedrift underlagt DATATILSYNET. Forretningsadresse Tollbugata 3 0152 OSLO Direktør (Over 9 Ansatte), Seksjonssjef (Offentlig Virksomhet), Fagdirektør (Offentlig Virksomhet), Avdelingsdirektør (Offentlig Administrasjon),. Datatilsynet: NetCom overvåker de ansatte. Oslo (NTB): Arbeidstakerne hos mobilselskapet NetCom overvåkes ulovlig av ledelsen, mener Datatilsynet. Publisert Publisert . 10. januar 2001. Denne artikkelen er over 19 år gammel

Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opprettet 1. januar 1980.Datatilsynets oppgave er å overvåke overholdelse av personopplysningsloven.Formålet med loven er å verne enkeltpersoner mot krenkelse av personvernet gjennom bruk av personopplysninger. Datatilsynet er både tilsyn og ombud Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (30:6) Departementsområdet , år 2004; F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk; 3: OSLO: DATATILSYNET

Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (81:22:1) Departementsområdet , år 2013; F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk; 3: OSLO: DATATILSYNET Klaget til Datatilsynet. Den ansatte som fikk kjeft for å ha spist for mye, ønsker ikke å snakke med VG Nett og saken mellom arbeidsgiver og den ansatte er nå ferdig Klager NTNU inn til Datatilsynet NTNU-ansatte Øyvind Eikrem har varslet Datatilsynet om det han mener er informasjonsbrudd ved universitetet etter at e-poster fra ledelsen er kommet på avveie. Det er det ingen villighet til å ta noen form for selvkritikk eller beklage. Derfor denne.

Datatilsynet mener Statens vegvesen (SVV) har brutt regelverket for behandling av personopplysninger. «Det er svært alvorlig når Statens vegvesen bruker opplysninger fra VTS (Vegtrafikksentralen) til å overvåke kontraktsparter, ansatte, underleverandører og ansatte hos underleverandørene i oppfølgingen av kontrakten», skriver Datatilsynet Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (40:6) Departementsområdet , år 2005; F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk; 3: OSLO: DATATILSYNET Ansatte skal varsles. Datatilsynet har i sin ferske rapport også kommet frem til at virksomhetene ikke er gode nok til å informere om nye og eksisterende kontrolltiltak. For å unngå konflikt med lovverket anbefaler Thon at virksomhetene tar de tillitsvalgte og ansatte med i dette arbeidet Alle ansatte og studenter ved UiO skal melde inn avvik som oppstår i forbindelse med elektronisk og manuell behandling av personopplysninger i forskning, undervisning, administrasjon og formidling

Datatilsynet: De fem vanligste personvernfeilene bedrifter

Datatilsynet: - Det er ingen menneskerett å dele bilder av barn på 17. mai FAMILIE OG OPPVEKST / / For abonnenter Aftenposten avslørte sikkerhetshull i skole-app. Nå varsler Datatilsynet millionbot til kommunen Datatilsynet mener Taxiforbundet brøt loven i Uber-saken Banktjenester fortsatt ikke tilgjengelig etter data­trøbbel. Nordea-ansatte mener de overvåkes på job Datatilsynet skriver på sine nettsider at standardvilkårene er svært omfattende og til tider uklare. Dersom en virksomhet skal bruke Facebook Workplace, bør virksomheten fremforhandle egne avtaler med Facebook som avviker fra standardvilkårene, slik både DNB og Telenor har gjort

Ny kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet | Datatilsynet

Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (59:16) Departementsområdet , år 2014; F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk; 3: OSLO: DATATILSYNET Datatilsynet har ilagt Sykehuset Østfold et gebyr å 750.000 kroner. Årsaken er blant annet at ansatte urettmessig har hatt tilgang til sensitive pasientopplysninger om nær 14.000 pasienter Har ikke kontaktet de berørte. Til tross for en omfattende mengde personopplysninger har ikke de berørte blitt kontaktet av fylkeskommunen. I avviksmeldingen som ble sendt til Datatilsynet fredag forrige uke, skriver fylkeskommunen at de foreløpig ikke har oversikt over hvem som er berørt, men at det potensielt dreier seg om alle elever og ansatte ved en skole

MER INNSYN: Med innføringen av GDPR i 2018 får ansatte økt rett til innsyn i dokumenter som omhandler dem selv. Dette må HR vite om ny personopplysningslov - GDPR. Med nye personvernregler får ansatte blant annet rett til innsyn i interne HR-dokumenter som rekrutteringsnotater, vurderinger og varslingssaker Datatilsynet | 18 283 følgere på LinkedIn | Datatilsynet sikrer, at der bliver passet godt på danskernes personoplysninger. | Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at databeskyttelsesreglerne overholdes. Datatilsynet bl.a. rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder Datatilsynet mottok høsten 2019 varsel, som omhandler Bodø Kommunale Pensjonskasse (BKP), etter arbeidsmiljøloven § 2a-1 nr. 1 om brudd på personopplysningssikkerheten jf. § 2a-1 nr. 2. Plutselig fikk ansatte kollegers private SMS. abonnent. Har du bestilt plass i denne hytten, kan personnummeret ditt ha ligget I 18 år har de sjekket norske fengsler. Ingen tenkte på hvor rapportene skulle gjøres av. abonnent. Datatilsynet sier ja til satellittbasert veiprising - kan erstatte dagens bompenger. Behandler sensitiv. Datatilsynet har sendt krav til Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge etter at taushetsbelagte opplysninger om pasienter havnet i offentlige postjournaler

Oppland Arbeiderblad - Datatilsynet

Ved UiO behandles det titusener av personopplysninger hvert semester, innenfor blant annet studieadministrasjon, forskning og i ansettelsesforhold. UiO er en stor og kompleks organisasjon, og det er derfor viktig at ansvaret og utførelsen av ansvaret for behandling av personopplysninger er godt organisert. Under følger en beskrivelse av hvordan personvernet håndteres og hvordan ansvaret er. Ifølge datatilsynet i Hamburg har ledelsen i H&M-gruppen ikke bare vært raske med å gi de ansatte en unnskyldning. Den har også foreslått at hver av de berørte skal motta et betydelig beløp i erstatning. Dette får H&M-gruppen ros for av datatilsynet i Hamburg, som omtaler denne forpliktelsen som hittil enestående etter et datavernbrudd Innlegg: Ansatte er nærmest rettsløse Når arbeidsgivers brudd på personvernregelverket normalt ikke fører til konsekvenser, kan en da forvente at arbeidsgiver følger regelverket? 1 min Publisert: 02.08.20 — 19.43 Oppdatert: 3 måneder side Rygge (NTB): Datatilsynet krever at Ryanair fjerner kameraer som overvåker selskapets ansatte på Rygge. Tilsynet sier kameraene er i strid med norsk lov, mens Ryanair mener det er irsk lov som. Datatilsynet mener det bør være behandlingens karakter som avgjør hvilke plikter som påhviler en behandlingsansvarlig, ikke tallet på ansatte i virksomheten. I Norge var det per 1.1.2012 kun 643 av 487 138 bedrifter som hadde flere enn 250 ansatte. Dette utgjør kun 0,13 prosent av virksomhetene

Datatilsynet er enig i at relativt mange, med loven i hånd, på denne måten kan montere kameraer for kontroll og overvåking av ansatte. Få blir tatt - Det er en misforståelse at man må søke Datatilsynet og få en godkjennelse før man kan montere overvåkingsutstyr. Men det må meldes fra, slik at vi kan registrere det Datatilsynet støtter forslaget om dokumentasjonsplikt forutsatt at departementet sørger for klare rammer for hva som skal dokumenteres og hvordan, samt opplæring av de ansatte Datatilsynet gir [virksomhet] konsesjon til å behandle personopplysninger, og kredittopplysninger for andre enn enkeltpersoner, til følgende formål: Utøvelse av antall ansatte 10. status om foretaket som kunngjøres av Brønnøysundregistren

Video: Personvern - Arbeidslivet

Overvåking av ansatte — Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund A

Videre hadde PwC gitt de ansatte inntrykk av å behandle personopplysninger under samtykke, men i realiteten behandlet det under andre grunnlag, noe datatilsynet mente var en urettferdig og lite åpen måte å behandle personopplysningene om ansatte på Datatilsynet varsler bot på 900.000 kroner. Har kameraovervåket urettmessig, og fulgte ikke opp interne varsler om uhjemlet bruk av Vegvesenets overvåkingskameraer. Ansatte som jobber i åpne landskap bruker oftere elektronisk kommunikasjon. Mangelen på egne kontorer gjør at folk finner andre strategier for å være i fred Datatilsynet. Krav om redegjørelse etter data-glipp. Sendte ut møteinnkalling med personlige opplysninger til alle ansatte i kommunen. Sendte ut møteinnkalling med personlige opplysninger til alle ansatte i kommunen. Til toppen Utgitt av Laagendalsposten AS, Stasjonsbakken 3, 3611 Kongsberg

- Får de ansatte til føle seg som roboter - Dagbladet

Forskrift om kameraovervåking i virksomhet - Lovdat

Flåtestyring registrerer hvor firmaets ressurser (ansatte, utstyr, kjøretøy og varer) til enhver tid befinner seg, slik at de kan fjerndirigeres (og spores) på en hensiktsmessig måte - for eksempel ved at nye oppdrag tildeles på bakgrunn av geografisk nærhet til oppdraget. Datatilsynet.no Personvern på 1-2-3 Datatilsynet har utarbeidet en egen veileder om temaet. Behandlingen av personopplysninger skal være gjennomsiktig. Dette vil si at skole- og barnehageeier skal være åpne om hva opplysningene brukes til, og at barn i barnehage og skole, foresatte og ansatte skal vite hva som skjer med deres personopplysninger Dette er sentrale spørsmål som skal stilles og besvares i rutinen. Rutinen skal være informert og tilgjengelig for ansatte i virksomheten. I de tilfeller hvor avvik har forårsaket uautorisert utlevering av personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, skal avviket meldes til Datatilsynet. 6. Meldeplik - Både kundene og de ansatte blir overvåket hele tiden. Vi synes at NSB burde kalt en spade for en spade, og brukt ordet «kameraovervåkning» om dette, sier informasjonssjef i Datatilsynet. Kan arbeidsgiver teste ansatte uten symptomer for covid-19? Flere bedrifter ønsker å teste ansatte som har vært i grønne eller gule land for korona selv om de ikke har symptomer. Dette gjelder ansatte som ikke er pålagt karantene eller isolasjon. Bakgrunnen for ønske om testing er å forebygge smittespredning og verne om liv og helse

Hvordan kan sjefen behandle deg? - Dinsid

Kontaktinformasjon for Datatilsynet Oslo, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs personvernforordning.Personvernforordningen er inkorporet i den nye personopplysningsloven som trådte i kraft 25. mai 2018.. Elektronisk behandling av personopplysninger. Forordningen er en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen og den nye personopplysningsloven Ansatte som har arbeidet på det enkelte sykehjem/helsehus i lang tid, vil imidlertid ha hatt tilgang til opplysninger om et stort antall beboere. Vurdert etter gammel personvernregelverk I fastsettelsen av størrelsen på overtredelsesgebyret, ble det vektlagt at kommunen selv meldte avviket til Datatilsynet og raskt sørget for sletting av opplysningene

Trønder Taxi godtar gebyr på 100 000 kroner - adressa

Datatilsynet - Emneside D

Det er både arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte som tar kontakt med Datatilsynet. - Ofte gjøres det opptak av samtaler i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen, sier Nilsen Datatilsynet har gjentatte ganger grepet offentlige instanser i å slurve med datasikkerheten, men i følge kommunikasjonsdirektør Ove Skåra gir de offentlig ansatte omtrent blaffen i Datatilsynets advarsler. - Det trekkes på skuldrene,. Datatilsynet er eit norsk, uavhengig forvaltingsorgan som administrativt ligg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Datatilsynet vart oppretta 1. januar 1980. . Datatilsynet sine oppgåver er å 1) føre kontroll over at personvernlova vert etterlevd Datatilsynet mener Statoil bryter loven ved å straffe ansatte som har lest følsomme men usikrede dokumenter. Fagforeningen krever at Statoil følger lover og regler i stedet for å reagere følelsesmessig. Statoil innrømmer lovbrudd og håper på en minnelig løsning

Datatilsynet, Personopplysninger | Datatilsynet gir toAnsatte

Samtidig er trafikken på datatilsynet.no firedoblet. - Gjelder alle med ansatte. Kort fortalt skal GDPR gi vanlige folk bedre kontroll over hvilke personopplysninger ulike selskaper samler inn om dem på nettet. I kjernen av regelverket ligger et krav om samtykke. Samtidig innføres «retten til å bli glemt» Sv: GDPR - Sletting av tidligere ansatte ‎11-04-2018 10:36 Siste beskjed jeg har fått nå er at jeg skal slette alt på ansatte som har sluttet for mer enn 5 år siden, mens for de som fortsatt er ansatt tar vi vare på 10 år Tilsynet fikk i fjor 73 henvendelser om overvåking på arbeidsplassen, mot 62 og 51 i henholdsvis 2017 og 2016, skriver Dagens Næringsliv. - Personvern i arbeidslivet utfordres særlig av den teknologiske utviklingen som har muliggjort flere metoder for kontroll, som igjen gjør det mulig å registrere arbeidshverdagen til de ansatte i detalj, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl. Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vår oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem

 • Bundestagswahl 2013 koalition.
 • Die nile hilton affäre trailer deutsch.
 • Cross duathlon 2017.
 • Elsykkel xxl.
 • Mondkalender farbe.
 • Menschen ohne nasenbein.
 • Bruno mars grenade lyrics.
 • Oslo akademiet vgs.
 • Terraria how to summon pumpkin moon.
 • Poker flush gegen flush.
 • Tanzpartner gütersloh.
 • Skismøring på klær.
 • Hva er semi permanent hårfarge.
 • Hvordan sette opp budsjett i excel.
 • Hvor lang tid tar det å smelte sukker.
 • Oppskrift coleslaw trines matblogg.
 • Kokobe kennenlernparty.
 • Lissie new album.
 • Wohnungen in potsdam waldstadt 2.
 • Menorca restaurants.
 • Stadtwerke hameln stellenangebote.
 • Kumquat rezepte marmelade.
 • Apanasje 2017.
 • Ostrava festival.
 • Goldfish video for cats.
 • Hva er en irregulær trekant.
 • Barmer bahnhof fotos.
 • Gonso trail.
 • Giulia sarkozy âge.
 • Paypal kontakt.
 • Bundesliga lag.
 • Burning iso files to usb.
 • Olivenbaum pankow öffnungszeiten.
 • K2 2009.
 • Tagesthemen live.
 • Høy kroppstemperatur om natten.
 • Mane fifa 18 potential.
 • Buss 4 you.
 • Studieavgift hioa.
 • Bilforhandlere i alta.
 • Merinoull hund.