Home

Krybbedød risiko alder

Krybbedød - Slik reduserer du risikoen - Liber

 1. Krybbedød er svært uvanlig, men et mareritt hvis det skjer. Størst risiko før seks måneders alder. Man vet ikke årsaken til at barn slutter å puste eller får hjertestopp i forbindelse med søvn. Men i dag kjenner man i hvert fall til flere ting man kan gjøre for å redusere risikoen for krybbedød, SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)
 2. Krybbedød er mer vanlig dersom moren røykte under graviditeten. Unngå også å være rundt andre mennesker som røyker og unngå røykfylte områder. Offentlige kampanjer for å beskytte barnet mot røyk har gitt nedgang i antall krybbedød
 3. g et al. 1996 og 1999, Arnestad 1997, L´Hoir 1999). Studier fra New Zealand, Storbritannia, Nederland, Irland og Norge viser at bruk av smokk er assosiert med redusert risiko for krybbedød. (Arnestad 1997, (En norsk doktorgrad støtter også opp om at bruk av smokk kan virke forebyggende i forhold til krybbedød

I de fleste tilfeller av krybbedød finner man aldri årsaken. Forebygging. Det finnes noen forebyggende råd som kan redusere risikoen for krybbedød. Røykfritt innemiljø. Det viktigste du kan gjøre er å unngå røyking i nærheten av babyen. Forskning viser at opptil 25 av 100 tilfeller av krybbedød kan skyldes passiv røyking Spedbarn med eldre søsken har høyere risiko for krybbedød enn enebarn. Det kan skyldes at søsknene drar med seg sykdom fra barnehagen, og smitter minstemann med infeksjoner når de kommer hjem I Norge døde mer enn 100 barn årlig på grunn av krybbedød på 1980-tallet. Tilstanden opptrer hyppigst i alderen 2-4 måneder, og 90 prosent av tilfellene skjer før 6-måneders alder. Gutter rammes hyppigere enn jenter, og flest tilfeller skjer i vinterhalvåret

Krybbedød - helsenorge

Krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS) er definert som plutselig og uventet dødsfall blant spedbarn der man ikke klarer å finne noen sikker dødsårsak selv etter grundig obduksjon og undersøkelse av omstendighetene rundt dødsfallet.Krybbedød skjer som regel mens barnet sover. Det skjer oftest i løpet av barnets første levemåneder, men kan forekomme opp til 3-års alder I Danmark startet nedgangen i krybbedød i 1991 og i Sverige i 1992, i begge land etter at tilsvarende anbefaling ble gitt. Sideleie medfører også en større risiko enn ryggleie, muligens fordi stillingen er ustabil og barna derved kan rulle over på magen Alder . Risiko for alvorlig forløp av covid-19 øker med økende alder. Ved høy alder øker forekomsten av kroniske sykdommer. Det kan være vanskelig å skille risiko knyttet til alder fra risiko knyttet til sykdom, men analyser som justerer for flere risikofaktorer viser at alder er en selvstendig risikofaktor Slik kan du minske risikoen for krybbedød Spedbarn er spesielt sårbare i to til fire måneders alderen. På den tiden skjer det normalt store endringer i evnen til å regulere hjerte- og pusteaktiviteten.Her får du råd for hvordan du best kan forebygge krybbedød

Huff, jeg har en baby på 5 mnd og klarer ikke la være å bekymre meg for dette. Selv om vi følger alle råd, som smokk, amming, røyker ikke o.l. Men over til spørsmålet. Leste en artikkel hvor det stod at røyking i svangerskapet ga økt risiko for krybbedød. Hva er egentlig forklaringen på det? Økt. http://www.helsenytt.no/artikler/samsoving.html - Trygg samsoving er godt for barn og foreldre og gir minimal risiko for krybbedød når foreldrene er røykfri risiko for krybbedød blant spedbarn over åtte uker. fire måneders alder (2). Den mest brukte definisjonen av krybbedød i litteraturen er Beckwiths definisjon fra 1969: The sudden death of an infant or young child, which is unexpected by history Krybbedød og sosiale forskjeller Over halvparten av krybbedødsfall skjer når babyen ikke sover i egen seng, i følge britisk studie. Men i bak tallene ligger også rusproblemer og sosiale forhold man sjelden snakker om Det har lenge vært diskutert om spedbarn som sover sammen med foreldrene har økt risiko for krybbedød ().Forekomsten av krybbedød i Norge har etter kampanjen mot mageleie falt dramatisk fra 142 krybbedødstilfeller i 1989 til 22 tilfeller i 2002 ().Nylig ble det påvist at barn under seks måneders alder har økt risiko for krybbedød om de sover sammen med mødre som røyker, mens barn.

Forebygging av krybbedød Landsforeningen uventet barnedø

Vi har likevel vist at mors alder og røyking, samt andre faktorer i svangerskapet, ikke har samme betydning for uforklarlige dødfødsler som for krybbedød. En seks ganger økt risiko for krybbedød i en familie kan skyldes en kombinasjon av arv- og miljøfaktorer. Enkelte krybbedødsofre er roligere og mindre aktive enn kontrollbarn Risiko for krybbedød ved røyking/snusing Røyking er en viktig risikofaktor for krybbedød. Sterkest assosiert er røyking under svangerskapet, og det er estimert at mellom 25 og 40 % av krybbedød-tilfeller har sammenheng med at mor røyker under graviditeten Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), eller krybbedød, er det som skjer når barnet legges til søvn og aldri mer våkner opp. Det er ingen som egentlig vet hva krybbedød skyldes, og definisjonen brukes da også bare om plutselige dødsfall som ikke kan forklares på annen måte. Denne uklarheten er en del av krybbedødens grusomhet. For siden ingen egentlig vet hva dødsfallene skyldes. Alderdom er livets siste fase, en fase i livet hvor alle mennesker svekkes både kroppslig og mentalt, og en fase hvor sykdom og funksjonsnedsettelse opptrer hyppigere på grunn av at hele organismen svekkes. Krybbedød. Krybbedød, også kalt plutselig spedbarnsdød, er når tilsynelatende friske spedbarn eller småbarn plutselig dør, uten at man finner noen sikker dødsårsak. For litt over 20 år siden døde mer enn 100 barn i året av dette i Norge. Men etter at man begynte å anbefale at barna skal sove på ryggen, har dette tallet sunket.

Røyking øker krybbedød-risiko drastisk. HEIDELBERG (NTB-DPA): Småbarnsmødre som røyker utsetter barna for en langt større risiko for krybbedød enn ikkerøykende mødre Barn og familie; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Foruten den økte risikoen for krybbedød, viser forskning at røyking under graviditeten også kan kobles til høyere risiko for astma, kolikk og fedme for barnet. Gravide bør unngå snus og passiv røyking Det er også påvist at gravide bør unngå passiv røyking, som blant annet øker risikoen for lav fødselsvekt hos barnet med 20 prosent Samtlige nybakte foreldre frykter krybbedød. Man vet ennå ikke hva som forårsaker krybbedød og LUB (Landsforeningen uventet barnedød) skriver at det viktigste er å skape et trygt sovemiljø for barnet for å redusere risikoen for krybbedød. Trygt sovemiljø. Mange samsover med sitt nyfødte barn og mange gjør det med en konstant klump i magen Krybbedød er en diagnose som settes når spedbarn dør plutselig og uventa, og man ikke kan finne noen sikker dødsårsak. Den kan i Norge brukes opp til fire års alder, men forekommer oftest i første leveår. Krybbedød brukes som en utelukkelsesdiagnose; når man har utelukka kjente sjukdomstilstander, står man igjen med dette som dødsårsak

Vurdering av risiko gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil være store individuelle forskjeller innad i gruppene. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om grad av risiko for alvorlig forløp. Grupper med lett økt risiko. Alder 66-80 år (og særlig fra 70 år) ELLE Helsesøster sa at risikoen for krybbedød er veldig mye større dersom barnet får mme før det legger seg. Stemmer dette SIDS (krybbedød) er død av en tilsynelatende sunn spedbarn etter 1 års alder (vanligvis 6 måneder eller yngre) som ingen årsak kan være funnet. Selv om det ikke er mulig å forutse eller forhindre krybbedød, kan du vesentlig redusere barnets risiko ved alltid å plassere ham eller henne til å sove på hans eller hennes tilbake i stedet for magen Krybbedød forekommer sjelden i Norge i dag, men du kan likevel ta forhåndsregler for å forebygge risikoen. Dette er alt du vil vite om krybbedød hos baby

Auka risiko for krybbedød:Når mor røykjer både under og etter svangerskapet, gir det auka risiko for krybbedød (Zhang, 2013). Risikoen er avhengig av kor mykje kvinna røykjer. Passiv røyking hos spedbarn. Påverkar helsa til barnet i vaksen alder Video: krybbedød og tips for å redusere risiko Imidlertid fortsetter krybbedød å være en dødsårsak hos babyer, da det først og fremst skyldes en kombinasjon av problemer som er vanskelige å forutsi og isolere. Å lære alt du kan om krybbedød vil sikkert hjelpe deg å unngå risiko I forhold til fødselen vil en alder på 40 år eller mer regnes som en risikofaktor. Når det er en eller flere risikofaktorer tilstede vil du og barnet i magen bli fulgt tettere opp under svangerskapet og fødselen. Vær oppmerksom på at hvilke alder som regnes som risiko i forbindelse med fødsel kan variere fra fødeavdeling til fødeavdeling

Krybbedød (SIDS) - hvordan redusere risiko

Krybbedød. Oversikt. Sudden infant death syndrome (SIDS) legger barnet til å sove på magen eller siden før en alder; hjernefeil (mange ganger blir disse ikke oppdaget før en obduksjon) luftveisinfeksjon; Det kan imidlertid bidra til å redusere barnets risiko ved å ta passende tiltak - Så lenge det ikke er noen risikofaktorer til stede, kan mor og baby trygt sove sammen uten fare for krybbedød, sier norsk ekspert. Men sjekk hva du må unngå når du samsover med babyen Resultatet viser at magesårbakterien Helicobacter pylori kunne spores hos hele 25 prosent av barna som døde i krybbedød, mens den sjelden finnes hos friske barn. - Det er nokså overraskende at det var så stor forskjell, sier Stray-Pedersen til forskning.no. Han understreker likevel at vi enda ikke vet om bakterien selv kan være en dødsårsak, eller om den bare er et tegn på at noe.

Eldre søsken øker risikoen for krybbedød - V

Høy alder før første svangerskap øker derfor behovet for assistert befruktning Det er vist at assistert befruktning gir økt risiko for prematur fødsel selv når det bare finnes ett foster (Cavoretto, Et viktig bidrag til endringene i spedbarnsdødeligheten er nedgangen i krybbedød fra slutten av 1980-tallet Selv om årsaken til krybbedød ikke er klar, er det visse risikofaktorer både fysiske og miljømessige som øker babyens risiko for å gi etter for den. Babyer født med hjernefeil har kanskje ikke kontrollert puste- og søvnmønster, og de er derfor mer utsatt for krybbedød

Prematuritet og krybbedød Prosjekttema En revurdering av sambandet mellom Det er i flere tidligere studier vist at prematurfødte barn har en økt risiko for krybbedød. Årsaken til dette er Vi ser etter mønstre/forløp i prematurgruppen som kan indikere spesielle felles trekk som gestasjonsalder/alder ved død/symptomer fra. Bruk av snus som gravid medfører risiko for fosteret som på flere måter er lik risikoen ved røyking. og det kan gi vedvarende problemer helt frem til voksen alder. Omfattende forskning viser at risikoen for krybbedød øker hvis mor røyker under svangerskapet Middelaldrende personer med overvekt hadde 1,5 gang høyere demens-risiko enn hva normalvektige hadde. Svært overvektige menn hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å få demens. Fedme i ung voksen alder så ut til å ha samme betydning som for kvinner, med en risiko som økte med 2,5 Gir mme økt risiko for krybbedød? En tråd i 'Generelt' startet av Bampsebompi, 8 Des 2013. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Bampsebompi Elsker forumet Oktobermirakler 2013. Flere som har hørt dette

Krybbedød - NHI.n

Sove på magen medfører økt risiko for krybbedød! Vis mer Sove på magen medfører økt risiko for krybbedød! Redaksjon. Publisert søndag 25. november 2007 - 19:57. Del artikkel. Landsforeningen uventet barnedød advarer småbarnsforeldre på det sterkeste mot å bruke Anna Wahlgrens søvnmetode på sped- og småbarn Barnefar har kun hatt ett barn før som døde i krybbedød rundt 6 mnd. alder. Det skjedde for mange, mange år siden. Krybbedød er jo fortsatt en gåte, men jeg kjenner til de mest kjente årsaksforklaringene. Så jeg trenger altså ingen repetisjon av disse. Det jeg lurer på, er om noen har lest noe sted at krybbedød kan ha en genetisk.

risiko for krybbedød (OR 3,4 (95% KI 1,4 til 8,3). Blair og medarbeidere (6) viste i en Også ved tre, seks og ni måneders alder er det høye tall, sammenliknet med andre land. Barnets alder Ammet Fullammet 0 måneder 99% 4 måneder 85% 44% 6 måneder 80% 7% 9 måneder 58% 12 måneder. KRYBBEDØD: Céline fikk bare leve i litt over én måned, før hun døde brått og uventet i krybbedød. Nå sitter moren igjen med alle spørsmålene. Foto: Privat Vis mer Krybbedød: - Det var julaften og jeg våknet uthvilt og forvirret Plutselig spedbarnsdødssyndrom forekommer vanligvis hos et barn som er yngre enn ett år. Uventet død oppstår i løpet av søvnperioden. I løpet av den første måneden av babyenes liv er risikoen for krybbedød relativt lav. Risikoen øker når babyenes alder er mellom 2-4 måneders alder

I Norge gis krybbedød som diagnose inntil fire- års­alder dersom ingen årsak blir funnet. Risikoen er høyest i alderen tre til seks måneder. På slutten av 1980-tallet var det en topp i antall krybbedødstilfeller. I 1989 døde 145 barn i krybbedød i Norge Andelen svangerskap som endte i spontanabort, var lavest blant kvinner mellom 25 og 29 år (10 prosent), og økte kraftig etter 30 års alder. Blant kvinner som var 45 år og eldre, endte 53 prosent av svangerskapene med spontanabort. Sterk økt risiko for gjentatt spontanabor Krybbedød, også kjent som barnesengedød, forekommer vanligvis mens en baby sover. Selv om krybbedød anses som sjeldent, er det den vanligste dødsårsaken for barn under 1 år i USA. Det skjer oftest mellom 2 og 4 måneder. I 2015omtrent 1600 babyer døde av krybbedød i USA. Symptomer på krybbedød. Krybbedød har ingen merkbare symptomer - Betydelig økt risiko for alvorlige symptomer. Donald Trumps alder og vekt gjør at han er i risikogruppen. Selv om Trump føler seg frisk, sier eksperter at symptomene raskt kan forverre seg

Krybbedød - Wikipedi

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mange Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Krybbedød er betegnelse for all uventet barnedød der de ikke finner en dødsårsak under obduksjon. Det er mange barn som har dødd i krybbedød liggende.. Da jeg tok fostervannsprøve, fikk jeg se et skjema der de antok at risikoen økte fra 36 år, og var ca 10 % ved 42 års alder. Det er mye. En kvinne på ca 25 har 0,3% risiko. En kvinne på 36 ca 1% osv. Hvis da risikoen er ca 3,5% ved 38 års alder, så vil det si at det er 96,5 % sjangs for at en kvinne på 38 vil bære frem et friskt barn

President Donald Trump har fått påvist covid-19. NTNU-professor Steinar Westin sier at det er åpenbart at Trumps alder gjør at han har forhøyet risiko for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp Babyen er 9 måneder, ikke den minste men er jo fortsatt alder med risiko for krybbedød. Anonymkode: 3e64d...4a9 Det kan også komme en gaupe og spise opp hele familien og skogen kan ta fyr

Min lille sover i egen seng ved siden av vår seng frem til ca 04.30 på natten, men så tar jeg henne opp i sengen for å amme. Jeg ammer liggende med henne inntil, og da får jo jeg også sove.. Vi blir som regel liggende sånn til 06.30 når min samboer står opp, og etter dette lar jeg hun sove ved si.. Krybbedød kan til og med forekomme i voksen alder- leste om et tilfelle. Må si jeg har absolutt aldri hele mitt liv som mamma, og jeg har tre unger - aldri blitt ikke anbefalt dyne til de små. Jeg har alltid hatt dyne til mine barn, og samsovet med minstemann fra nyfødt. Idag er det faktisk farlig å leve Krybbedød skjer i babyer som synes sunt, og er tenkt å være sovende. En måte å forebygge krybbedød er å sikre at det ikke er noen myke sengetøy materialer i sengen, inkludert crib støtfangere. Eksponering for sigarettrøyk øker risikoen for krybbedød. Prematur fødsel kan øke risikoen for krybbedød

krybbedød - Store medisinske leksiko

- Kunnskapsgrunnlaget for hvilke grunnsykdommer som gir økt risiko for alvorlig Covid-19-sykdom er fortsatt begrenset, men alder ser ut til å være den tydeligste risikofaktoren. Flere land rapporterer også om en overhyppighet av hjerte- og karsykdom, samt diabetes, hos pasienter med behov for intensiv behandling. sier Watle, som jobber ved Avdeling for smittevern og vaksine Høy alder på de døde. - Analyser av enkeltfaktorer viser gjennomgående at det er en sterk sammenheng mellom alder og risiko for alvorlig forløp av covid-19 Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet oppfordrer gravide til å være nøye med å følge smittevernrådene etter nye funn om covid-19 og økt risiko for alvorlig sykdom Krybbedød. En tråd i 'Generelt' startet av Cosacita, 15 Feb 2013. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Side 1 av 2 1 2 Neste > Cosacita Forumet er livet. Når er faren for krybbedød over egentlig? Jenta mi er snart 11 måneder og hun snur seg ofte på magen i løpet av kvelden og natta, med rumpa i været Er det fortsatt farlig

Risikogrupper og deres pårørende - FH

Hvordan slutte å bekymre om krybbedød Sudden Infant Death Syndrome, eller krybbedød, er noe alle foreldre bekymre seg for. Den vanlige historien om krybbedød er en forelder kommer til å vekke baby, og fant ham i sengen sin allerede døde. I de siste ti årene har flere forskningsstudier g Utgivelsen fremstår som en kalkulert risiko fra Weidner-Olsens side, skriver Ane Farsethås Utgivelsen fremstår som en kalkulert risiko fra Weidner-Olsens side, skriver Ane Farsethås. Debutant Per Marius Weidner-Olsen utga romanen Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen til svært positive anmeldelser Alder og risiko for å bli avhengig. Hei! Blir unge mennesker lettere avhengig av rus, og dermed vil man ikke kunne vurdere risiko på en god måte. Den andre grunnen kaller jeg læringseffekten. Hjernen til unge mennesker er i en fase der den er ekstra læringsvillig Økende alder og mer alvorlig underliggende sykdom gir økt risiko for kritisk sykdom ved smitte. Det er derfor vanskelig å gi konkrete og like anbefalinger til alle i risikogruppen. Er du i tvil, ta kontakt med lege som kjenner din helsetilstand

Første 3 uker (uten økt risiko for blodpropp) Første 6 uker (med økt risiko for blodpropp) BMI >35 Alder >35 år og røyker (eller sluttet å røyke for <1 år siden) BT >140/90 eller bruker blodtrykksmedisiner Hjertesykdom (nå eller tidligere): Iskemisk hjerte- og karsykdom. Klaffefeil med komplikasjoner. Atrieflimme - I ein alder av 93 år, har bestefar framleis noko å lære meg, seier han. Gardsfakta. Asgeir Presttun (20) vaks opp i Lonevåg, kommunesenteret på Osterøy i Nordhordland. Han har vore avløysar sidan han var 14 år. Asgeir vart utdanna agronom frå Voss vgs. i fjor vår Alder er også en risikofaktor. Risikoen øker med stigende alder.. En rekke såkalte reproduksjonsfaktorer spiller en rolle. Jo tidligere menarche (alder ved første menstruasjon) og senere klimakterium (overgangsalder), desto større risiko for å få brystkreft

Gravid: Slik kan du minske risikoen for krybbedød

Mødres røyking er en sikker risikofaktor for krybbedød. Foreldres røyking fører til økt hyppighet av infeksjoner i de nedre luftveiene hos små barn, særlig i de to første leveårene. Det er sikre holdepunkter for en økt risiko for kronisk mellomørebetennelse hos barn som utsettes for tobakksrøyk skriver Folkehelsa Risikokalkulator - Helsedirektorate

Risiko for krybbedød - Baby og barn - Doktoronline - Foru

- Er risiko ved denne typen operasjoner knyttet til alder? - Det henger med at eldre har andre typer helseutfordringer og tilleggssykdommer. De kan ha lungeproblemer, nyresvikt og diverse. Økt risiko for fall; Lavt blodtrykk være med eller uten symptomer; Tilstanden «stillingsbetinget lavt blodtrykk» betyr at blodtrykket går ned når du reiser deg fra liggende eller sittende til stående stilling. Dette forekommer i alle aldre, men opptrer hyppigere blant eldre, spesielt personer som er sykelige eller svakelige

Eldre voksne er mindre tilbøyelige til å ta risiko, men denne oppførselen kan være knyttet til endringer i hjernen anatomi i stedet for alder, viser ny forskning. «Eldre voksne må gjøre mange viktige økonomiske og medisinske beslutninger, ofte under høy grad av usikkerhet,» sier leadforfatter Ifat Levy, en lektor i komparativ medisin og nevrovitenskap ved Yale University I sin respons uttrykker Dr. Robert Sears uenighet med AAPS anbefaling mot co-bedding. Mens policyen AAP ikke sier co-sleeping forårsaker Krybbedød, sier risikoen for utilsiktet kvelning av ca 65 babyer hvert år i en forelders seng (som ikke er sider - det er utilsiktet død) garanterer unngå co-sleeping Loven gir nærmere regler om begrensninger i alminnelig arbeidstid for arbeidstakere som jevnlig arbeider mer enn tre timer om natten og for nattarbeid som innebærer en særlig risiko for betydelige belastninger. Ansatte som hovedsakelig arbeider om natten, skal få tilbud om helsekontroll. Fritak fra nattarbei Disse bør vurdere sin egen risiko nøye: - Personer med underliggende sykdom - Personer med alder som tilsier at de kan være i risikogruppen - Personer som i jobb eller privat har jevnlig kontakt med personer i risikogruppen - Er man i tvil bør man konferere med egen fastlege Vanlige smittevernregler skal følges Barn med eldre fedre har større risiko for misdannelser. Vi har tidligere visst at mors alder spiller en rolle ved syndromer hos spedbarn. Nå viser en ny studie fra Universitetet i Bergen at fars alder også er av betydning

 • Lisboa portugal.
 • Sperrung b2 gera.
 • Interrail map planner.
 • Termostøvler voksne.
 • Mrna og trna.
 • Autres choses saarlouis 2017.
 • Militærpress vs skulderpress.
 • Residenzmarkt weilburg 2017.
 • Hotel bären weingarten speisekarte.
 • Restplass fra kjevik.
 • Pasvik naturreservat.
 • 1 zimmer wohnung karlsruhe stutensee.
 • Utekjøkken rustfritt.
 • Ammeslutt 1 år.
 • Tristan og isolde analyse.
 • Ferie med baby.
 • Video mitesser ausdrücken.
 • Pontiac fiero.
 • Tabula rasa behaviorism.
 • Meklingsattest barnefordeling.
 • Collapsing neutron star.
 • Grotter i bodø.
 • Tømme sd kort.
 • Modellgips baumarkt.
 • Oppsigelse eksempel.
 • Ikke lineær funksjon.
 • Stadtbibliothek ulm wlan.
 • Disco kiel freitag.
 • Windows 10 fotos app da hat etwas nicht geklappt.
 • Skype mp3 recorder.
 • München bei nacht bilder.
 • C baila.
 • Egmont univers.
 • Dasken kryssord.
 • Folkedragt amager.
 • Den industrielle revolusjon når.
 • Lindex badetøy.
 • Tanzschule landshut discofox.
 • Love film.
 • Benny andersson piano album 2017.
 • Ixia stranden.