Home

Http sokogskriv no kildebruk og referanser referansestiler vancouver

Vancouver - nummerstil, vanlig innenfor medisin, helsefag og naturvitenskap IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - ingeniørfag. For juridiske tekster se Universitetsforlagets Forfatterveiledning eller ditt universitet Søk & Skriv inneholder materiale om informasjonssøk og akademisk skriving, og er rettet mot studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå Lær om informasjonssøk og akademisk skriving. Søk & Skriv. Søking Studieteknikk Skriving Kjeldebruk Referansestiler Videoer Språk. NO EN Søking Studieteknikk Skriving Kjeldebruk Referansestiler Videoer Språk. NO EN Om APA 6th APA 7th Chicago forfatter-år Chicago fotnoter Harvard MLA Vancouver # Siste videoer. Se flere # Partnere. Kildebruk og referanser Forskning bygger på eksisterende kunnskap, derfor er det vanlig å nevne andres arbeid når du skriver en vitenskapelig tekst. Å vurdere kilder for deres relevans og kvalitet er nødvendig før du bruker dem i egen oppgave Selvstendige utgivelser som bøker, rapporter, filmer, TV-serier og kunstverk skal ha tittel i kursiv, mens dokumenter som inngår i et større hele, som kapitler og tidsskriftartikler ikke skal ha det. Bøker og rapporter kan noen ganger ha en parentes like etter tittelen som oppgir utgave, bind eller sidetall (for enkeltkapitler) eller serienummer for rapporter og retningslinjer

Http sokogskriv no kildebruk og referanser referansestiler vancouver Kildebruk og referanser Søk & Skri . Kildebruk og referanser. Hvordan referere? Hva refereres? Referansestiler. Kildebruk og referanser. All forsking bygger på kilder. Hvilke kilder som er mest hensiktsmessige, varierer fra fag til fag ; S&S » Kildebruk og referanser. Riktig kildebruk og referanser viser hva som er ditt bidrag og hva du bygger din finner du en oversikt over referansestiler som er aktuelle for ditt fag og en mer omfattende innføring i APA-stilen. Gjennom OsloMets Startpakka kan du også få en introduksjon til bl.a. oppgaveskriving, kildebruk, kildehenvisning og kildekritikk. Publisert. Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering Gjennom riktig kildebruk og referanser viser du hva du har lest og bygger din kunnskap på. Fusk. Det kan bli regnet som fusk eller forsøk på fusk å bruke andres materiale i oppgaven din uten å opplyse om det. Fusk kan ha alvorlige konsekvenser for deg som student. Slik bruker du kilder og referanser. Referansestiler for ditt fag

Referansestiler Søk & Skri

 1. Vancouver-stilen er brukt innenfor medisin og naturvitenskap, og til dels innenfor teknologi Det er ulike tradisjoner for valg av referansestiler i ulike fagmiljøer. Du bør undersøke hva instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven
 2. Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirect. Redrect after 1 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec
 3. Referansestiler Videoer Språk. NO EN Kjeldebruk; Korleis skal ein referere? Ulike kjelder; Kjeldevurdering # Harvard. Harvard-stiler er fellesbetegnelse for referanser hvor forfatter og årstall plasseres i parentes i teksten. Det finnes ingen offisiell manual for Harvard-stil, men ulike varianter er brukt innenfor mange fagområder
 4. Retningslinjer for oppgaveskriving - Referanser og referanseliste. Andre gode ressurser er kildekompasset.no og sokogskriv.no. Sjekk også vårt eget nettkurs i kildebruk og referanser som tar opp hvorfor man refererer, hvordan man unngår plagiat og mye mer
 5. More » Analyse av HTTP-overskrift. HTTP-overskriften er meldingshodet for forespørsler og svar i Hypertext Transfer Protocol (HTTP).HTTP-overskrifter i sokogskriv.no
 6. Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI håndterer mange forskjellige referansestiler, og man kan velge hvilken som skal brukes i det og alle referanser i litteraturlisten skal være henvist til i oppgaveteksten

Kildebruk og referanser Søk & Skri

Kildebruk FAQ - ofte stilte spørsmål om kildebruk Bøker som kilder - Hvilket årstall bruker man på bok og film? Svar: Oppgi årstallet på den utgaven du har for hånden • definere og drøfte sentrale begreper med utgangspunkt i faglitteraturen • beskrive funn i sentrale utgivelser på fagfeltet du arbeider med • oppsummere status på kunnskapsfeltet - hva vi allerede vet og hva mangler vi kunnskap om Oppgaven skal ta utgangspunkt i problemstillingen i arbeidskrav 1, men du skal kun forhold PPU-studenter med oppstart fra og med vår 2020, som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag, skal benytte pensum i pedagogikk og det ene fagdidaktiske faget når de skriver semesteroppgaven og ikke tilleggspensum. Hvordan blir min besvarelse vurdert? Se de spesifikke vurderingskriteriene for denne eksamenen Se hvordan du henviser med APA 6th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc Kontakt oss Felleskatalogen AS Besøksadresse: Essendropsg. 3 0368 Oslo Kart på Gulesider Postadresse: Postboks 5094 Majorstuen 0301 Osl

For prosjektoppgaven på profesjonsstudiet i medisin: Det anbefales å bruke Vancouver-stilen. Andre stiler kan brukes, men du kan ikke blande ulike referansestiler. Søk råd hos veileder om hvordan oppgaven skal skrives og utformes I tillegg publiserer tidsskriftet artikler om norsk og nordisk litteratur og språk. Vitenskapelige artikler i Norsklæreren skal presentere ny innsikt og være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning. Manusoppsett Veiledende tegnmengde er 30 000 til 40 000 tegn inkludert mellomrom Presenter og diskuter mulige forklaringer på dette med utgangspunkt i pensum. Innleveringsfrist: 18. september kl. 14. Oppgaven leveres i innleveringsmappen i din seminargruppes CANVAS-side. Oppgaven skal være mellom 1500 - 2500 ord. Forside, eventuell innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg til de 1500-2500 ordene VID vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger. Vi har studiesteder i:Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Troms 3 -presentere resultater på en klar og systematisk måte -drøfte resultatene i lys av problemstillingene, teoretisk og empirisk bakgrunn Datamaterialet som legges til grunn i empiriske oppgaver er gjerne forskningsgenerert, det vil si skapt som ledd i det aktuelle prosjektet gjennom bruk av for eksempel spørreskjemaer, intervjue

Kildebruk og referanser Universitetsbiblioteket

 1. UiO : Akademisk skrivesenter, Oslo, Norway. 1 112 liker dette · 3 snakker om dette. Skrivesenteret er åpent for alle studenter. Kom og diskuter dine ideer, tekstutkast og spørsmål om skriveprosessen..
 2. inn i gjeldende regler for kildebruk og siteringsregler ved oppgaveskriving. Innleveringsfrister i 2018-2019 Innleveringsfrist i høstsemesteret 2018: Torsdag 15. november kl.14.0
 3. Kildebruk, referanser APA 6th. Følg denne lenka til Søk og Skriv, her finn du gode råd og hjelp til APA 6th og generelt om skriving og referering
 4. - Respektere opphavsrett og åndsverk. - Vise kunnskap om kildebruk og kildekritikk, at du har reflektert over kildene du har brukt - et kvalitetstegn. - Formelt krav på høyere utdanning. - NB! Det finnes mange ulike stiler en kan bruke, viktig å være konsekvent og holde seg til én - den stilen dere skal lære her heter APA
 5. Et utvalg av ofte brukte referansestiler. APA 6th (Kildekompasset) APA 7th (Kildekompasset) Chicago (Søk og Skriv) Harvard (Søk & Skriv) IEEE (Kildekompasset) Vancouver (NTNU) Siteringsfunksjonen i Oria. Velg ikonet (sitér) på høyre side i trefflisten i Oria. Funksjonen finnes også under Send til

Hver kilde skal presenteres, der det er mulig, med forfatter, tittel og årstall og sted for publisering og / eller tidspunkt for nedlasting. Standarder for kildereferanse. APA6th, MLA, Harvard, Chicago og Vancouver er noen standarder for hvordan kilder skal oppgis i en løpende tekst eller i en kildeliste Hvorfor referere? Du må referere fordi: Den som leser skal se hva du har brukt som kilder i teksten din, fra hvem du har hentet informasjonen og hvor leseren kan gjenfinne denne informasjonen.; Du skal gi kreditt til den/de som eier teksten du bruker i oppgaven din (kilden) Derfor er det et krav at du skal henvise, referere og sitere på en klar og hederlig måte hver gang du benytter deg av en kilde. Sjekk Søk og skriv for en grunndig innføring i kildebruk og ulike referansestiler. Det er ikke bare tillatt å benytte seg av kilder, det er svært ofte helt nødvendig Referansestiler i bruk ved UiT (en grov skisse) Tverrfaglige stiler: APA, Chicago, Mendeley er et gratis referanseverktøy som lar deg dele referanser og artikler med andre brukere. Det er kompatibelt med MS Word, LibreOfffice og BibTeX. Kurset iKomp er gratis og åpent for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læring

Tidsskriftet Norges Barnevern er landets mest etablerte tidsskrift innen barnevernsektoren og gir uttelling i universitet og høyskolesystemet som publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet Norges Barnevern er et fagtidsskrift for ansatte og folkevalgte i barnevernsektoren og vitenskapelig tidsskrift for publisering av forskning innen barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra. Mer om Harvard-stilen # Det er ingen offisiell manual for Harvard-stilen. Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselisten med Harvard-stilen bygger på Pears og Shields (2016)

APA 7th Søk & Skri

I denne prøven får du øve på og demonstrere bruken av APA-manualen til å lage gode referanser Hey Når man skriver ein oppgåve og har funne noe info fra ein side, foreksempel wiki skal man skrive kilden inn på siste siden, right?Men la oss seie at i eit sted i teksten bruker du den infoen du finner, skal man då legge inn noe som sier hvor den kilden ble brukt?Eks:Du bruker ein kilde om lov.. På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke **APA 7**. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master-.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Http sokogskriv no kildebruk og referanser referansestiler

Riktig kildebruk Bibliotek og oppgaveskriving - Studen

 1. Referansestiler. Her finner du norske og andre modifiserte stiler som kan lastes ned til EndNote. APA. APA 7th, norsk (unit.no) Chicago. Chicago 16, norsk (ntnu.no
 2. Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning publiserer vitenskapelige artikler av høy faglig kvalitet relevante for det å lære, det å bruke eller det å undervise i ett av de nordiske språkene som andrespråk eller som fremmedspråk, samt for spørsmål som omhandler flerspråklighet i den nordiske konteksten. Tidsskriftet henvender seg til forskere, men også til andre med.
 3. Http sokogskriv no kildebruk og referanser referansestiler vancouver. Vedlikehold av vinylgulv. Produksjonsselskap film. Oscar 2018 list. Göteborg idag nyheter. Roman apellido. Zeitschriften und magazine. Pension postmeile bad belzig. Grænsebutikker tyskland. Leilighet trondheim kjøp. Ue wonderboom. Find my mobile google account. Ganglion.
 4. Fakultet for helse- og sosialvitskap Tekniske retningslinjer for oppgaveskriving Retningslinjene gjelder for studenter som skal skrive og levere inn obligatoriske arbeidskrav og

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag. Innholdet består først og fremst av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler, men også kommentarer, debattartikler, intervjuer, bokanmeldelser og formidlingsartikler I boken Riktig kildebruk - kunsten å referere og sitere (Erikson 2010) står det det skrevet mye om kildehenvisninger. Når det gjelder referanselisten skriver Erikson (2010 s.17) at den ikke sier noe om hvordan de ulike kildene brukes, men at sensor likevel begynner med å kikke på den, før han leser oppgaven hjemmeeksamen i SPED4100, SPED4200, SPED4300 og SPED4600 HØSTEN 2018 3. desember kl. 09.00 til 5.desember kl. 14.00 Oppgaven Eksamensoppgaven legges ut i Inspera https://uio.inspera.no/ , tilgjengelig fra den 3.desember kl. 09.00. Som grunnlag for besvarelsen vil det bli gitt to oppgaver å velge mellom. Studente APA -brukes som hovedregel av alle studenter ved VID:. Retningslinjer for akademisk oppgaveskriving på bachelor-, videreutdanning- og masternivå - APA 7 APA: eksempler fra Kildekompasset; Chicago 16 A - brukes i teologi og bibelvitenskap:. Retningslinjer for akademisk oppgaveskriving på bachelor-, videreutdanning- og masternivå - Chicago 16 Biblioteket er en ressurs for universitetets ansatte og studenter, men tilbyr også tjenester til enkeltpersoner, andre bibliotek og næringsliv

Dette er en integrert eksamen i pedagogikk og fagdidaktikk, og besvarelsen må skrives på et språk som gjør den mulig å vurdere for sensorer fra begge disipliner. Jeg har skrevet om et liknende tema i en annen eksamensbesvarelse Sammendrag og nøkkelord. Alle norske artikler/kapitler skal ha sammendrag på norsk og abstract på engelsk (ikke det samme som fengende ingress). Hvert sammendrag skal være på maks 500 tegn inkl. mellomrom. Engelske artikler/kapitler skal kun ha abstract på engelsk.. I bøker skrevet av én forfatter avgjør forfatteren om det er hensiktsmessig med sammendrag per kapittel eller ett felles.

Forfatterveiledning for Tidsskrift for psykisk helsearbeid E-post: redaksjonen.tph@gmail.com Manuskriptstandard Alle manuskripter må være skrevet i tråd med kravene som er beskrevet her Titler skrives i kursiv eller «anførselstegn», avhengig av referansetype (se de ulike referansetypene på sokogskriv.no). Generelt gjelder at titler på bøker, skuespill, operaer og navn på tidsskrifter skal være kursivert, mens navn på kortere arbeider som artikler, kapitler og dikt skal stå med vanlige typer og i anførselstegn

Kilder og kildebruk i skriftlige hjemmeoppgaver

hjemmeeksamen i SPED4100, SPED4200, SPED4300, SPED4400 og SPED4600 HØSTEN 2016 29.november kl. 09.00 til 1.desember kl. 14.00 Oppgaven Eksamensoppgaven legges ut i Fronter. Den kan også hentes i instituttets ekspedisjon i 4.etasje. Som grunnlag for besvarelsen vil det bli gitt to oppgaver å velge mellom. Studenten velge referansestiler. Og Uansett hvilken stil du velger: Husk å bruke den samme i hele besvarelsen. STUDENTENS PLIKTER Som student ved Universitetet plikter du å sette deg inn i reglene for sitat og kildebruk. I akademiske oppgaver regnes det som fusk å bruke andres materiale uten å opplyse om det. Hvis du fusker, kan d Mandag og tirsdag uke 40 skal studentene arbeide med den femte fasen av aksjonslærings-prosjektet «Bearbeiding og kunnskapsdeling». Skissen og dokumentasjonen de har jobbet med underveis i praksis (for eksempel logger, observasjon o.l.) skal fungere som grunnlag for etterarbeid, fremlegg og notat Jeg har lært at man bare skal bruke initialer ved referering som Gynt, P. I mange litteraturlister så står det fullt fornavn som Gynt.Per Hansen, Ole osv. refererer de i APA? Er det valgfritt

Kildebruk og referanser - Universitetet i Osl

Bokkapitler må oppgis med forfatternavn, kapittelets tittel, bokens tittel, redaktøren(e)s navn og utgivelsessted, gjerne også med sidetall og forlag: David L. Hull. «Units of evolution: a metaphysical essay». Side 23-44 i The philosophy of evolution (red. U.J. Jensen og R. Harré). Harvester, Brighton, 1981 Oversikt over vanlige spørsmål og svar. Veiledningene i denne FAQen er i henhold til APA 6th, se FAQ for APA 7th her Fra SV-fakultetets nettsider om kildebruk: «Hensikten med kildehenvisning er at du skal gjøre det så lett som mulig for leseren å finne frem til den kilden du har brukt. Det er grunnleggende for akademisk arbeid at leseren kan kontrollere at du har dekning for det du sier.» «Det er viktig at du er konsekvent og bruker kun én stil

Bruke og referere til kilder - Wiki - innsida

Litteraturliste, PEDTEORI 2, PPU-KMD, v18. HCV Litteraturliste PEDTEORI 2, vår 2018 Pensum er på totalt 740 sider. I tillegg føreset me at studentane gjer seg kjend me og vise at du vet hva som er viktigst og begrunne dette. 7. Hver oppgave er vektet mht. hvilken andel besvarelsen av den enkelte oppgaven utgjør av karakteren. Det anbefales at faglig dybde og omfanget at besvarelsen gjenspeiler denne vektingen. Referanser 8 Humaniora og samfunnsvitenskap Valg av referansestil. Hvilken stil du skal bruke er avhengig av det emnet/faget du studerer. Hvilken stil du skal benytte bør avklares med de ansvarlige for emnet/faget. Vanlige stiler innen humaniora og samfunnsvitenskap. Det finnes mange ulike stiler og ulike anbefalinger Skriving og etisk kildebruk i høyere utdanning: utvikling av interaktive søke- og skrivemoduler i læringsverktøyet Søk og Skriv (Solveig Kavli, Peter Forras og Ingerid Straume ) Dette prosjektet er en videreføring av Søk og Skriv med den hensikt å tydeliggjøre hva som er godt akademisk håndverk ved å vise sammenhengen mellom søking, skriving, lesing og kildebruk

• Forskjellige fagmiljø og forlag kan ha egne regler/stiler for hvordan sitat og referanser skal stå i litteraturlista (APA, Chicago, Harvard, MLA, Vancouver m.fl.) • Avtal med veileder/lærer hvilket oppsett/standard du kan bruke. • Uansett stil eller oppsett: VÆR KONSEKVENT! Bruk samme standard hele tiden Trenger hjelp, råd og veiledning til og kunne starte på min akademiske skriving. Setter pris på alt av svar og hjelp, trenger virkelig hjelp for dette skal inn på mandag og jeg sliter skikkelig til med og få startet på dette. Oppgaven lyder slik: Finn og les følgende artikler: Allender, S., Cowbu.. BEGO5H-NORID Additional information: Created: 2018-11-02 Last updated: 2019-11-02 SERVERS SERVER no.whois-servers.net ARGS sokogskriv.no PORT 43 TYPE domain DOMAIN NAME sokogskriv.no NSERVER ALF.UIB.NO 129.177.30.3 BEGONIA.UIB.NO 129.177.12.31 REGISTERED yes. HTTP Header Analysi

Oversikt over vanlige spørsmål og svar. Veiledningene i denne FAQen er i henhold til APA 7th. Utfyllende regler for norsk APA 7 finner du i Norsk APA manual (StudentTorget.no): Mange skal nå har hjemmeeksamen for første gang, og lurer på hvordan de kan lykkes. Vi har spurt pedagog Grethe Moen Johansen, fra Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket OsloMet, som gir deg sine beste tips Hei, jeg sliter veldig med å få til dette med akademisk skriving. Det å argumentere for og imot synes jeg er veldig vanskelig. Det skal være saklig og begrunnede (henvisning til kilde) Også det å få med kilder mens jeg skriver er jeg skikkelig dårlig i.. Her er 2 av oppgavene vi må besvare: - Tek.. 4 eller Men samfunnet er ikke bare en sosial, men en sosio-materiell virkelighet (Østerberg, 1996, s. 136). Langt sitat (lenger enn 3 linjer): Lengre sitater skal stå med marginnrykk, mindre skriftstørrelse, linjeskift før og etter, og uten anførselstegn, f.eks.: Dag Østerberg (1996) skriver videre: De sosiale relasjonene og den sosiale interaksjon finner sted i materielle omgivelser.

Harvard Søk & Skri

Tabeller og figurer skal ha klar og informativ overskrift og de skal kunne leses og forstås uavhengig av teksten. Figurer og tabeller skal som regel leveres på eget ark som vedlegg til artikkelen. Diskusjon/Discussion I dette avsnittet skal resultater av undersøkelsen vurderes og diskuteres i forhold til bakgrunn, motiv, spørsmål og hypoteser som er presentert i introduksjonen HVL Biblioteket . Lesetipset: Skriveren og teksten: Fortellinger om identitet og faglig skriving (2020) av Ingerid S. Straume Nyttig bok for skrivende studenter og skriveveiledere om hvor nært teksten er knyttet til den som skriver: Skriving berører dypt personlige prosesser som angår hvem vi er for andre og hvordan vi ser på oss selv

Eksempler på noen referansestiler er Chicago med bruk av fotnoter, og APA 6th hvor man putter inn forfatternavn og årstall i parentes slik som det er blitt gjort i denne teksten. Det er lurt å bruke APA 6th ettersom den er relevant for mange fag, ikke minst samfunnsfagene. 1. Ved bruk av APA 6th i Word så kan man gå inn på Referanser her: 2 Vi hjelper også med kildebruk, kildehenvisninger, referansestiler og litteraturliste. På Studieverkstedet kan du ikke få hjelp med retting og språkvask. Vi gir heller ikke faglig veiledning, og vi kan ikke vurdere nivå på oppgaven. NB: faglig veiledning er alltid overordnet andre råd du får. Åpningstide

sokogskriv.no Søk & Skriv inneholder materiale om informasjonssøk og akademisk skriving, og er rettet mot studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå. [06/10/20] Skrivehalvtimen er et fantastisk tilbud for alle HVL-studenter APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert juli 2015 (APA 6. utg.) 1 Innhold

 • Panometer leipzig kommende veranstaltungen.
 • Norge rundt intro.
 • Thule chariot cheetah 2.
 • Coop tøyen åpningstider.
 • Jerusalem wetter jahresübersicht.
 • Viscosity definition.
 • Helsehuset greåker åpningstider.
 • Osterbrunch rostock.
 • Kirkelige ritualer.
 • Laboratorium engelsk.
 • Fincken bergen aldersgrense.
 • Narziss und echo psychologie.
 • Drachenfest 2018 podersdorf.
 • Western film.
 • Casati händler deutschland.
 • Reflekser og nervesystemet.
 • Air horn biltema.
 • Båstnäs årjäng.
 • Bochum kindergeburtstag schatzsuche.
 • Samy molcho haya heinrich.
 • Stadt lüneburg stellenangebote.
 • Jubileet.
 • Oris madla.
 • Noahs ark.
 • Mjøsen skog ansatte.
 • Dykkerutdanning.
 • Stockholm severdigheter.
 • Din sushi larvik meny.
 • Berühmte frauen der weltgeschichte liste.
 • How to buy louis vuitton online.
 • Hjertefeil symptomer.
 • Ovb epaper app.
 • Jess lange alter.
 • Färgläggningsbilder mandala.
 • Bjerke tivoli.
 • Argentinische vornamen jungen.
 • Rideleir 2018 troms.
 • Taekwondo lørenskog.
 • Bee movie.
 • Hjärta kram bilder.
 • Wozniacki.