Home

Permisjonsreglement tromsø kommune

Permisjonsreglement i Tromsø kommune Gå til påmelding Permisjonsreglementet bygger på bestemmelsene i Hovedtariffavtalen (HTA), Hovedavtalen (HA), Arbeidsmiljøloven ( aml ) og Folketrygdloven Arbeidstakere i kommunen har egen gruppelivsforsikring, jf. HTA § 10. 11 Yrkesskade/yrkessykdom Arbeidstakerne i kommunen har egen yrkesskadeforsikring, jf. HTA § 11. 12 Pensjonsordning Tromsø kommune har egen pliktig tjenestepensjonsordning, jf. HTA kap. 2, samt HTA vedlegg 4 og 5 Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet gjennom vårt introduksjonsdokument - gjøre deg kjent med. I tillegg arrangerer Tromsø kommune introduksjonsdag for nye medarbeidere to ganger i året. Din leder vil melde deg på Tromsø kommune. Skjemaoversikt; Mine saker; Påbegynt skjema; Hjelp; Logg inn. Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere. E-postadresse er påkrevd. Passord er påkrevd.. Tromsø kommune Fakturasenteret Postboks 6901 Langnes 9299 Tromsø. Alle fakturaer skal være merket med vareadresse; Alle som bestiller på vegne av Tromsø kommune skal oppgi rekvisisjons- eller bestillernummer. Disse numrene brukes til automatisk kobling mellom bestiller (rekvirent) og attestant/ anviser (godkjenner

Seksjonsleder: Anne Grete Jakobsen Hansen Telefon: 971 10 801 Postadresse: Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, 9299 Tromsø Ansatte . Arbeidsgiverstrategi for Tromsø kommune . Råd og veiledning til medarbeidere o Herfra kan du nå alle grunnskolene i Tromsø kommune, i tillegg til blant annet Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Den kulturelle skolesekken (DKS). Skjema - Skole og utdanning Mer informasjon om skole, SFO og utdanning finner du i menyen ti Sørreisa kommune ligger midt i Troms fylke, og har en målsetning om å være den beste bokommunen. Sørreisa er en kommune i sakte vekst og per 1.1.2016 var det bosatt 3452 innbygere i kommunen. Innenfor kommunens grenser har vi det meste, og geografisk nærhet gjør at ingenting er langt unna

Tromsø kommunes intranett. Trykk her for å logge på intranett. Alternativ innlogging Tromsø kommune har en egen beredskapsplan for pandemier (verdensomspennende epidemier). Se Tromsø kommunes pandemiplan - revidert 4. februar 2020. Vi er bevisst på at eldre personer og personer med underliggende kroniske sykdommer er mer utsatt Permisjonsreglement for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune Vedtatt i administrasjonsutvalget i Levanger kommune 16.12.04 Vedtatt i administrasjonsutvalget i Verdal kommune 16.12.04 3 av 9 2. Velferdspermisjoner Saksbehandling Innvilgelse av permisjoner skjer på bakgrunn av skriftlig søknad som den ansatte sende 1 Permisjonsreglement for Trysil kommune Gjeldende fra 1.april 2005 Arkiv - saksnr. 05/244 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER_____ 2 1.1

Permisjonsreglement i Tromsø kommune: Kursets forsid

 1. Permisjonsreglement Side 1 av 11 Permisjonsreglementet . Hamar kommune 23.10.2008 . Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 201
 2. istrasjonsutvalet den 14.april 2016, sak 003/16. * sist endra av ad
 3. Kvaløysletta skole - Tromsø kommune. Foredraget handler om om å møte livets opp og nedturer med de følelser som måtte følge me
 4. Reglementet gjelder alle arbeidstakere i Averøy kommune med et fast forpliktende arbeidsforhold, slik dette er definert i Hovedtariffavtalen (HTA) Kap. 1 § 1, pkt. 1.1. Deltidstilsatte innvilges lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse, dersom ikke annet framgår av den aktuelle permisjonsbestemmelse

Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans har i dag mottatt en rapport etter at Arbeidstilsynet har ført tilsyn med kommunens etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene. Publisert: 23.09.2020 Nå er finalistene til arkitekturprisen klare Se hvem de. Besøksadresse /postadresse Flakstadveien 371 8380 Ramberg ; Kommunenummer 1859; Organisasjonsnummer 863 320 852; Kontonummer 4580 06 0693

Permisjonsreglement gjeldende fra 11.04.18 KARMØY KOMMUNE - Personal- og organisasjon Revidert den: 11.04.18 Vedtatt/godkjent av: Administrasjonsutvalget 1. GENERELLE BESTEMMELSER Formål Karmøy kommune ønsker å være en inspirerende arbeidsplass og en attraktiv arbeidsgiver Åpningstid kommunehus. Kl 09:00 - 14:00. Kontakt oss. Mail: postmottak@bardu.kommune.no. Telefon: 77 18 52 00. Postboks: 401, 9360 Bardu. Besøksadresse. Permisjonsreglement. Opplæringslovens §2-11 har følgende bestemmelse om fri fra skolen: «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja,. Permisjonsreglement - Asker kommune 7 7.11 Tillitsvalgte etter Hovedavtalen KS Tillitsvalgtes rett til permisjon i forbindelse med utøvelse av tillitsvalgtvervet følger av Hovedavtalen KS del B § 3-4, § 3-5 og § 3-6. 7.12 Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjon på hel-/delti CustomPublish AS er i dag blant Norges største leverandører av kommunale nettsider, kommuneportaler og nettsider for offentlige tjenester. Vi har laget nettsider for over 140 kommuner, og våre løsninger gjør det enkelt å imøtekomme krav til universell utforming og tilgjengelighet

Permisjonsreglement Bardu kommune Gjelder fra 01.12.2014. PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. Deltidsansatte innvilges permisjon etter stillingens størrelse Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø kommune. Retningslinjen skal legge til rette for at personer som faller inn under målgruppen i retningslinjen kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig i samsvar med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 og helse- og omsorgstjenestelovens § 3-7 Trykk heller på Tromsø kommune-logoen oppe til høyre på denne nettsiden. Da kommer du til vår forside og vil se kommende arrangementer samt aktuelle nettkurs. Dersom du da også filtrerer på venstre side og velger kun arrangementer eller nettkurs under kursformater finner du enklere frem til f.eks alle publiserte nettkurs Evenes kommune permisjonsreglement. 2. UTDANNINGSPERMISJON. 2.0 Grunnutdanning Med grunnutdanning forstås den almen- og fagutdanning som kreves i vedkommende stilling På denne siden samler vi råd og informasjon om koronaviruset (covid-19). Siden blir oppdatert fortløpende. Totalt 312 personer i Lørenskog har fått påvist smitte av koronaviruset per 3. november. Det er tre nye det siste døgnet. Uke 43+44 var det totalt 66 positive, det blir 156 per 100 000 per 14 dager (da frem til midnatt søndag).Ut i fraFolkehelseinstituttets .

PERMISJONSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Revidert/vedtatt av partssammensatt utvalg 13. februar 2020 Permisjonsreglementet for Kvinesdal kommune ble vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 6. september 2007. Reglementet er revidert flere ganger, sist av Administrasjonsutvalget 18. juli 2017 hvor det bare ble det foretatt en redaksjonell endring Kjapp, Enkel og Trygg Booking - og Bekreftelsen Kommer Med én Gang. Du Finner Det du Trenger på Booking.com, Verdens Største Reiselivsside Permisjonsreglement. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. Arbeidstakere med minst seks måneders forutgående sammenhengende tjeneste i kommunen har rett til slik lønn som nevnt i pkt. 9.2 ved tvungen militærtjeneste, sivil tjenesteplikt,.

Først, veldig bra med nye sikre og trygge gangoverfelt i krysset Th. Widdings veg og Tønsnesvegen. Men det er en like stor utfordring noen få meter lenger nord, hvor alle barna til både Tromsdalen skole og Tromstun ungdomsskole må krysse veien uten et trygt gangfelt Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12

Tromsø kommune

Nå kom endelig et svar som gir retning for utviklingen av pleie- og omsorgstjenestene i Tromsø kommune. Svaret kommer fra kommunalsjef og politisk ledelse for helse- og omsorg. Svaret kunne vært enda tydeligere for de som arbeider på Kvaløysletta sykehjem, de som bor der og de som bor på Kvaløya og yttersia - at Tromsø kommune skal bygge et nytt helse- og omsorgssenter p Troms (nordsamisk: Romsa; kvensk: Tromssa) er et landskap i Nord-Norge og et tidligere fylke og nåværende valgkrets til stortingsvalg og lagsogn, som fra 2020 er en del av det sammenslåtte Troms og Finnmark fylke. Troms ligger mellom Nordland i sør og Finnmark i nordøst, og er det nest nordligste landskapet i Norge. Byene i Troms er Tromsø, Harstad og Finnsnes

Kontakt oss - Tromsø kommune

 1. Velkommen til Moss kommune. Her finner du informasjon om alle våre tjenester på nett. Besøk også våre temasider skapende, varmere og grønnere
 2. Salangen kommune mottok svar på koronatestene som var tatt av tre barn ved Salangen skole og Vasshaug barnehage, fredag 30.10.20 kl. 09.00. Alle prøvene var negative, personene hadde således ikke koronasmitte
 3. 3. november 2020 Helsestasjonen har flyttet til nye lokaler. For å gi bedre tjenester til barn, unge og voksne i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har helsestasjonen på Oppeid flyttet til nye lokaler
 4. Narvik kommune og UiT Norges arktiske universitet har i dag inngått en avtale for i fellesskap å styrke arbeidet med samfunnsoppdraget. 30.10.2020 Dette er rådmannens forslag til ny skolestruktur Nå i høst behandles den store og viktige saken om hvordan vi organiserer skolene våre i Narvik

Seksjon for personal og organisasjonsutvikling - Tromsø

Permisjonsreglement for Lillestrømskolen ble vedtatt i Lillestrøm kommunestyre den 21.11, 2019 og gjelder fra 1.1. 2020 Det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og partene Damsgårdsveien 82 AS og Verket Bolig Felt IV AS vedrørende bidrag til finansiering av felles infrastruktur på Damsgård. Sparket i gang litteraturfestival på Landås skole > Hva skjer > Barnehage og skole Permisjonsreglement. Ordensreglement. Råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Skoleskyss. Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Veileder for hjem-skolesamarbeid. Forventninger til elever på alle arenaer. Nye førsteklassinger 2020. Foreldreundersøkelsen. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Andre tilbud til elevene. Grefsen skolekorp På denne siden samler vi råd og informasjon om koronaviruset (covid-19). Siden blir oppdatert fortløpende. Totalt 312 personer i Lørenskog har fått påvist smitte av koronaviruset per 3. november. Det er tre nye det siste døgnet. Uke 43+44 var det totalt 66 positive, det blir 156 per 100 000 per 14 dager (da frem til midnatt søndag). Ut i fra Folkehelseinstituttets. Informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av Asker kommune

Kommunen har ansatt tre nye brannkonstabler, og to som personell til Kystverkets oljeverndepot. 30.10.2020 Korona. En person som er hjemmehørende i Lødingen kommune har fått påvist covid19-smitte denne uken. Vedkommende oppholder. Harstad kommune har nå tatt i bruk arbeidskraft som kan jobbe døgnet rundt, 365 dager i året. 3. november 2020 Tre nye bekreftet smittet med covid-19. Mandag fikk vi tre nye smittetilfeller i Harstad. Dermed har vi fått 22 smittede den siste uken. 2. november 202 Permisjonsreglement Oslo kommune; Søknad om permisjon fra opplæringa.pdf; Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Forslag til nye inntaksområder på høring 5.10.2020 Forslag til nye inntaksområder på høring 5. Permisjonsreglement. Opplæringslova, §2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa. Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja,.

Hustadvika kommune . Permisjonsreglement Hustadvika kommune Vedtatt i PSU 04.06.2019 i sak 2/201 RADØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. (Reviderte retningsliner er vedtekne i Kommunestyret 08/ 09 2005) 6 2.7 Kursavgift : Kursavgift i samband med fritidskurs kan etter søknad på førehand, dekkjast heilt eller delvis, når utdanninga er av verdi for kommunen Alf William Hojem, født 3.2.1923 i Kirkenes, ble fredag 30.oktober tildelt regjeringens minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig Logg inn. E-post: Passord

Skole og utdanning - Tromsø kommune

 1. Dette er Bodø kommunes hjemmesider. Her håper vi at du finner all den kommunale informasjonen du trenger. Du er også velkommen til å ta kontakt med vårt servicekontor på 75 55 50 00
 2. Kommunen liker dårlig bildene av de lange køene fra utelivs-Tromsø lørdag. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 0776
 3. Vefsn kommune. Postboks 560 8651 Mosjøen Besøk Skjervgt 34 8657 Mosjøen. Tlf.: Servicetorg 75 10 10 00. Org.nr.: 844824122. Konto: 47505853888 (faktura) 63450618243 (skatt) Kommunenr 1824 Rådmann Erlend Eriksen Ordfører Berit Hundåla Ansvarlig redaktør Erlend Eriksen Webansvarlig Mai-Kirsti Meisfjord
 4. BÆRUM KOMMUNE Navn på tjenestested Postboks 700 1304 SANDVIKA. Epost til oss Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen. Org.nummer : 935 478 715 Kommunenummer: 3024. Lisa Bang - ansvarlig redaktø
 5. Adresse: Tynset kommune. Torvgata 1 2500 Tynset Org.nr.: 940837685 Kommunenr.: 3427 Bankkonto: 6170 05 21000 VIPPS: 51895
 6. Tromsø kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON) som prinsipp ved tildeling. Tjenester på lavere nivå, også teknologiske løsninger, skal være vurdert, og/eller utprøvd før langtidsopphold innvilges, dette inkluderer medisinsk utredning, og vurderingsopphold på korttidsopphold

Sørreisa Kommune - Sørreisa kommune

barnehage, skole, sfo, barnevern, PPT, helsesøster, jordmor, voksenopplæring, badeland, kino, bibliotek, turløyper, skiløyper, tilskuddsmidler, legevakt, fastlege. KONGSVINGER KOMMUNE Postboks 900 2226 Kongsvinger E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak) Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen. Org.nummer: 944 117 784 Bankkontonummer: 1822 83 85200 Kommunenummer: 3401 Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss. Personvernerklærin PERMISJONSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG DATO: 04.06.19 GJELDER FRA: 01.01.2020 Permisjonsreglement 1. Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold i Hustadvika kommune. Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. Fo

Permisjonsreglement for Nissedal kommune. Vedteke av kommunestyret 15.06.2017 i sak 47/17 Besøks- og postadresse: Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET. Kommunenr. 5424. Organisasjonsnr. 840 014 93 Senja kommune vurderer å selge to ubebygde tomteareal ved Vikaveien, gnr 62 og bnr 20, 1.525 m2 og bnr 22, 2.324 m2. Budfrist settes til mandag 16.11-20 kl 12.00

Logg inn. Du kan eventuelt logge inn med ADFS SSO (Single Signon) E-post Tromsø kommune varsler nye, lokale smitteverntiltak. Situasjonen i byen betegnes som alvorlig og uoversiktlig. Se kommunens pressekonferanse fra klokka 11 Det er Tromsø kommune som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter, med et snitt på 122.013 kroner - som er en økning på 9,32 prosent fra 2018 til 2019 Etter at totalt 26 smittetilfeller i Tromsø er tilknyttet Kongsbakken videregående skole, strammer kommunen inn restriksjonene for aldersgruppen 15 til 20 år

Tromsø kommune vil orientere om de endelige resultatene fra testingen ved Kongsbakken og de øvrige aktuelle tilfellene i en pressekonferanse i foajeen på rådhuset klokken 11.00 torsdag Tirsdag ble det klart hvilke nye tiltak Tromsø kommune setter inn for å bekjempe den lokale smitten. - Vi må gjøre noen personlige ofringer, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen

Tromsø kommunes intranet

Ressursstyring Web. Tromsø kommune. Brukernavn: Passord: Glemt passordet ditt? Logg in Det fremgår i en pressemelding fra Tromsø kommune i formiddag. Merforbruket i 2020 er anslått til 68,5 millioner kroner. I følge prognosen er netto driftsresultat forbedret med 73 millioner kroner sammenlignet med regnskapet for 2019, skriver man i pressemeldingen

Alt om korona/ Corona: Advice and info - Tromsø kommune

Velkommen til Tromsø Kommunes utleiesentral. Her kan du finne ut hva slags utstyr og lokaler Kultur og idretts driftsseksjon disponerer og hvordan du skal gå fram for å få leie dette. Vi har som mål å yte god service til brukerne og å bli best på nett Tromsøysund er en tidligere kommune i Troms. Den ble opprettet i 1860 ved deling av daværende Tromsø landdistrikt i henholdsvis Tromsøysund og Balsfjord kommuner. Tromsøysund hadde vel 2700 innbyggere ved opprettelsen.I 1871 ble Malangen opprettet som egen kommune ved overføringer av områder fra (folketall ved overføringen): Tromsøysund (287), Balsfjord (1355) og Lenvik (70) Tromsø kommune - NULLTOLERANSE MOT MOBBING Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Tromsø kommune har derfor i sin strategiplan mot mobbing nedfelt at det skal være nulltoleranse mot mobbing i kommunens barnehager og skoler Kriseledelsen i Lyngdal kommune anmoder innbyggerne om å avstå fra alle fritidsaktiviteter, og all unødig sosial kontakt. 03.11.2020 Se planutvalget og formannskapet i oppta Vi anbefaler alle i Steigen kommune å legge Folkehelseinstituttets råd til grunn hvis det planlegges halloween-arrangement, sier kommuneoverlege Ingar Strand i Steigen kommune. Se rådene her. 14. oktober 2020 Influensavaksinering i Steigen kommune - status den 14.10.20

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde VAKTTELEFONER. Legevakt: 63 96 93 00 - 116 117 Barnevernsvakt: 64 99 32 70 Krisesenter: 66 93 23 10 Kommunal veg, vann, avløp utenom arbeidstid: 900 71 565 Fylkesveger: 175. Viltnemnda: 915 99 450 Eidsvoll sankelag: 469 51 919. Veterinærvakt: 907 69 918 Strøm - Hafslund: 815 30 400 Elektronisk samhandling PL Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes. Telefon 75 71 00 00 (sentralbord) E-post postmottak@meloy.kommune.no. Sikker e-post Send sikker e-post til Meløy kommune (krever pålogging) Nettredaktør Hanne Barvik postmottak@meloy.kommune.no . Organisasjonsnummer 970 189 866. Bankkontonummer 1503 40 14326 eller 1503 40 71931

Permisjonsreglement for Gloppen kommune

post@moss.kommune.no Send oss post og dokumenter på en sikker måte Min side. Kommunetorget Telefontid mandag - fredag 8.30 - 15.30 +47 69 24 80 00. Åpent for besøkende mandag - fredag 10.00-14.00 i Dronningensgate 15. Pressekontakt: 969 47 837. Postadresse: Moss kommune Pb 175, 1501 Moss. Org.nr.: NO 920817521 Kommunenummer 3002. Finn veie Brønnøy kommune har indeksregulert kommunens gebyrer for plan/oppmåling/byggesak i samsvar med lønnsutvikling i kommunal sektor. Gebyrene er justert med 3.5 %

Kvaløysletta skole - Tromsoskole

Velkommen til Hammerfest kommune. Her finner du informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av kommunen Forholdet er at svært mange ansatte i Tromsø kommune har feil lønn på grunn av feil fastsatt lønnsansiennitet. Dette ble tatt opp i kommunestyret som påla administrasjonssjefen «å foreta en risikovurdering som grunnlag for hvilke enheter som bør ha en gjennomgang av sine ansiennitetsberegninger» Permisjonsreglement for Alta kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 03.12.09. 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under § 1-1 i Hovedtariffavtalen. (erstatter dermed tidligere permisjonsreglement for undervisningspersonalet og permisjonsreglement for øvrige ansatte) Tromsøysund kommune i Troms ble opprettet 1838 i henhold til Formannskapslovene av 1837. 1. januar 1964 ble Tromsøysund innlemmet i Tromsø kommune.Da var innbyggertallet 16727 og arealet 1596 km 2.Tromsøysund hadde kommunenummer 1934. Tromsøysund ble først tatt i bruk som navn på herredet i 1860

Permisjonsreglement I Averøy Kommune

Portalen skal fungere som et bindeledd mellom kommunens saksbehandlere og innbyggere. Med dette ønsker vi å forenkle hverdagen din samtidig som vi forbedrer samarbeidet internt i kommunen Hva kan vi hjelpe deg med? Bo i Kvænangen; Politikk; Informasjon; Helse og omsorg; Næring, utvikling og teknis Utforsk alle aktuelle stillinger hos TROMSØ KOMMUNE. 14.400+ nye aktuelle jobbtilbud fra alle de beste arbeidsgiverne. Rask enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb

Oslo kommune - Startside

VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Tromsø fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Begge er tilgjengelige på Tromsø kommunes nettsider eller på papir ved henvendelse til kommunen. Denne versjonen datert 16.03.15 er vedtatt av kommunestyret i Tromsø 29.04.15, etter høring og merknadsbehandling. Hele saken kan ses under sak 70/15 her. I tillegg kan det være greit å se prosjektplanen, se byrådet sak 57/14, 27.02.14 Bodø kommune tilbyr fagopplæring innenfor flere fag. Det er HR-kontoret ved Lærlingetjenesten som administrerer ordningen. I løpet av 2019 skal vi tilsammen ha 100 lærlinger i våre virksomheter. Her finner du mer informasjon om lærlingtilbudet i Bodø kommune: https://bodo.kommune.no/laerling

Permisjonsreglement (PDF, 256 kB) - tolkninger permisjonsreglement (PDF, 155 kB) Rutine for intern varsling (PDF, 568 kB) Avviksskjema. HMS-håndbok. Kvalitetshåndbok. Avviksbehandling. RS MinArbeidsplan. RS MinArbeidspla Permisjonsregler - Her finner du reglement for søknad av permisjon.. Søknadsskjema - Søknadsskjema for å ta permisjon fra undervisning.Søknad om permisjon sendes til Osloskolens felles postmottak : Postadresse: Oslo kommune Utdanningsetaten, Kastellet skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Husk, skriv Kastellet skole i emnefelte Megaflis, Biltema, Workinn, KSAT og Tromsø Lyngshest - de ønsker alle hjelp fra Tromsø kommune til tomt. Til toppen Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 0776

Kurs for aktivitetsvenner og andre frivillige i Selbu kommune 05.10.2020 Velkommen til kurs mandag 16.november 2020, kl. 18-21 Permisjonsreglement Vedtatt 11.02.2020, administrasjonsutvalet 007/20 Ansvarleg: Kommunedirektør . Permisjonsreglementet i Kinn kommune Permisjonsreglementet gjeld for tilsette i Kinn kommune og i dei kommunale føretaka Vedtatt: ADMU 11.02.2020. 1. Innleiin I Kinn kommune har vi samla sett fått inn 685 577 kroner til World Wildlife Fund sin innsats med å redusere plastutslepp i havet! Alle saker. Besøk oss. Måndag - fredag kl. 09:00 - 15:00. Florø: Markegata. 29. oktober 2020 Skatteoppkrevjaren sine oppgåver blir overført til Skatteetaten frå 1. november. Frå denne datoen skal alle henvendingar som gjeld skatteoppkrevjaroppgåver rettast til Skatteetaten

Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå). Les mer om Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune. Se Tromsø kommunes hjemmeside. Ring til oss: 71 64 74 00. Send epost til oss. Send brev til oss: Postboks 33 6689 Aure. Besøk oss: Aurdalsvegen 9, 6690 Aure. Organisasjonsnummer: 98891389 Permisjonsreglement grunnskolen Enhet for skole og barnehage Vedtatt i Bamble kommunestyre i møte 20.06.2013 (sak 44/13) 2 Permisjonsreglement for grunnskolen Bamble kommune krever at slik søknad skal komme fra foresatte eller den som har det daglige ansvaret for barnet JavaScript nødvendig. JavaScript er nødvendig. Denne nettleseren støtter ikke JavaScript eller JavaScript er ikke aktivert i denne nettleseren

Er du opptatt av barn og unges helse? Da kan helsesykepleie være noe for deg. Master i helsesykepleie (tidligere helsesøster) er en spesialisering i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Master i helsesykepleie inneholder tema som helsefremmende og forebyggende arbeid på individ, gruppe og samfunnsnivå, barn / unges utvikling og helse og forskning. 1.1 Permisjonsreglementet gjeld for tilsette i Flora kommune og dei kommunale føretaka. 1.2 Reglementet sitt omfang Reglementet gjeld for alle arbeidstakarar i eit fast forpliktande arbeidsforhold, herunder også arbeidstakarar med tidsavgrensa arbeidsavtalar, med ei på førehand fastsett arbeidstid, Jfr Hovudtariffavtalen (HTA) kap 1.1 Sørreisa Kommune bruker cookies (informasjonskapsler) Trykk her får å lese mer Strandgt. 52 8805 Sandnessjøen Fakturaadresse: Fakturamottak Alstahaug kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy. E-post til faktura@alstahaug.kommune.n Fakturaadresse: Astafjord lønn og regnskap Postboks 84, 9358 Tennevoll Vårt ELMA-nummer: 959 469 881 Telefon: 77 17 65 03 E-post: fakturaALR@lavangen.kommune.n

Informasjon frå kommunen i høve koronaviruset. Her finn du samla informasjon frå kommunen, blant anna lokale tiltak og smittestatus m.m. 30. oktober 2020 FV 450 er open for fri ferdsel. 29. oktober 2020 Kommunalt næringsfond - ekstra tildeling på kr 1.000.000. 29. oktober 202 Tromsø kommune, Tromsø, Norway. 27,031 likes · 1,162 talking about this · 1,131 were here. Velkommen til Tromsø kommunes offisielle side på Facebook...

 • Sequoia national park eintritt.
 • Basisball centercore.
 • Pentax k1000.
 • Immobilien stadtlohn sparkasse.
 • Wittgenstein zitat.
 • Cities skyline road layout.
 • 2 pallas.
 • Lehrstellen für studienabbrecher.
 • Viaplay laste ned offline pc.
 • Energie cottbus spiel heute.
 • Terraria how to summon pumpkin moon.
 • Lenovo yoga 520 14 review.
 • Meklingsattest barnefordeling.
 • Hodeplagg menn.
 • Kopparsulfid empirisk formel.
 • Bombrikke plassering.
 • Infra fürth stellenangebote.
 • Euro i tyrkia.
 • Google maps trace.
 • Ferienwohnung seeblick lindau (bodensee).
 • Hva er semi permanent hårfarge.
 • Tanzschule graf erkrath.
 • Tanzschule fern wuppertal.
 • Kjøttkvern elkjøp.
 • Leonidas of sparta.
 • Video sophie elise.
 • Hva er sivile rettigheter.
 • Nyresvikt katt medisin.
 • Quick reifen essen frillendorf.
 • Fränkische schweiz singletrail.
 • Kan man spørre om sykefravær.
 • Navnefest tips.
 • Fanta vier videos.
 • Fc bayern katalog online blättern.
 • Angelo kelly william emanuel kelly.
 • Ejner hessel wiki.
 • Narziss und echo psychologie.
 • Hannover messe laatzen bahnhof.
 • Gastank mietkauf.
 • Granberg chemstar.
 • Jeg mot meg anders.