Home

Nou 2021 delingsøkonomien

NOU 2017: 4 Delingsøkonomien — - muligheter og utfordringer Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016. Avgitt til Finansdepartementet 6. februar 2017. Utvalget har vurdert muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Utredningen går. NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Pressemelding fra Delingsøkonomiutvalget. Artikkel | Sist oppdatert: 06.02.2017 | Finansdepartementet. Utvalget som har vurdert muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien, leverte i dag sin rapport til finansminister Siv Jensen NOU 2017: 4 7 Delingsøkonomien Kapittel 1 Kapittel 1 Sammendrag og anbefalinger 1.1 Innledning Delingsøkonomien er et resultat av nye forret-ningsmodeller som er gjort mulig med den raske utviklingen av digital teknologi. Aktivitetene i de-lingsøkonomien vil potensielt kunne bidra til ef Finansdepartementet sender med dette Delingsøkonomiutvalgets rapport NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer på høring. Utvalget har utredet blant annet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien er særlig framtredende, forbrukernes stilling i delingsøkonomien og skattemessige forhold

NOU 2017: 4 - regjeringen

NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

 1. Dokumentet NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer (Offentlige utredninger) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Gå til dokumentet på regjeringen.no. Det originale dokumentet er tilgjengelig her Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement
 2. NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer 2. mai 2017. Abonner på nyhetsbrev med nyheter og arrangementer. Send. Personvern. Personvernerklæring; Informasjonskapsler; Firmapost@finansnorge.no. 23 28 42 00
 3. NHO Reiseliv viser til Delingsøkonomiutvalgets rapport NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer som ble sendt på høring 7.februar 2017, med høringsfrist 8.mai samme år. NHO Reiseliv vil i det følgende komme med våre innspill. Utviklingen innen digital teknologi er positiv

Vi viser til mottatt høringsbrev datert 07.02.2017 om delingsøkonomiutvalgets rapport NOU: 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Utvalget har utredet blant annet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien er særlig framtredende, forbrukernes stilling i delingsøkonomien og skattemessige forhold Høringssvar - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Les mer om delingsøkonomiens muligheter og utfordringer som omhandler drosjemarkedet. Del denne siden NOU 2017: 4 «Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016 og som avga sin innstilling til Finansdepartementet 6. februar 2017. Utvalget ble ledet av professor Tommy Staahl Gabrielsen og ble referert til som «Delingsøkonomiutvalget» 5. mai 2017 Vår ref. 516719/v1 Deres ref. 17/570 Høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 83 000 medlemmer fordelt på alle næringer og sektorer i økonomien NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter med ca. 2.050 medlemsbedrifter med over 47.000 ansatte over hele landet. Abelia har medlemmer innenfor blant annet IKT, undervisning, forskning o

Litteratur. regjeringen.no NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer; Kapittel 10 Delingsøkonom i Arne Krokan: Nettverksøkonomi - digitale tjenester og sosiale mediers økonomi Cappelen Damm 2013 ISBN 9788202427061; Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad Delingsøkonomien i Norge: En studie av befolkningens erfaringer og holdninger knyttet til deling, gjenbruk, digitale. Forbrukerombudets høringssvar til NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 7. februar 2017 om Delingsøkonomiutvalgets utredning Høringsuttalelse til NOU 2017:4 Delingsøkonomien Vi viser til Unios e-post av 9.02.2017, og oversender her våre synspunkter på NOU: 2017:4 Forskerforbundet ser mange fordeler med denne økonomien, fra det å kunne dele på ellers ubrukte kapitalverdier til det å gi folk mulighet til å komme inn i arbeidslivet eller skaffe seg ekstra inntekter

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Delingsøkonomiutvalget har blant annet utredet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien er særlig framtredende, forbrukernes stilling i delingsøkonomien og skattemessige forhold Delingsøkonomien Finansdepartementet 5. En påtalemyndighet for fremtiden Justis- og beredskapsdepartementet 6. Offentlig støtte til barnefamiliene Barne- og likestillingsdepartementet 7. Det norske mediemangfoldet har taxfree-sal, kan selje alle typar . NOU 2017: 17 2 2

 1. NOU 0 7 P R I N T MEDI A - 2 0 4 1 0 3 7 9 M IL J Ø M E R K ET T R Y K E R I Politi og bevæpning Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet Norges offentlige utredninger 2017: 9 NOU 2017:
 2. NOU 2017: 4 Sharing Economy - Opportunities and challenges (English translation of chapter 1) Hvordan kan delingsøkonomien bidra til mer effektiv ressursbruk? Ny teknologi endrer økonomien. Kombinasjonen av internett og smarttelefoner gjør det enklere for tilbydere og kunder å finne hverandre, etablere kontrakter og gjennomføre.
 3. ister Siv Jensen i dag. Professor Tor Wallin Andreassen. Utvalget, der NHH-professor Tor Wallin Andreassen er medlem, har vurdert muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien

NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. 07. mars 2017. Høringsuttalelse. Høringsgrunnlag. Se og sende inn høringssvar. Høringsfrist 20.03.2017. Fristen er utløpt. Logg inn for å se og sende inn høringssvar. Du må være pålogget for å laste opp høringssvar Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Finansdepartementet sender med dette Delingsøkonomiutvalgets rapport NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer på høring. Utvalget har utredet blant annet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien e Finansministeren nedsatte i februar 2016 Delingsøkonomiutvalget - et utvalg som skal utrede delingsøkonomien. 6. februar 2017 leverte utvalget rapporten NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer til finansminister Siv Jensen. NHO Reiseliv har kommet med sine innspill gjennom NHOs representant i utvalget

Forbrukerombudet arbeider aktivt med å sikre at aktørene i delingsøkonomien får god informasjon om regelverket. Les Forbrukerombudets høringssvar til NOU 2017:4 Delingsøknomien - muligheter og utfordringer Svar_Rek. 32/2017, Underlättande av delingsøkonomien i Nor-den 1. Rekommandasjon Rekommandasjonen har følgende ordlyd: Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd at gjennom dialog mellom de nordiske land, å identifisere hovedutfordringer i de nordiske land i forhold til delings- og plattforms-økonomien, fremm Finansminister Siv Jensen mottok mandag 6. februar 2017 utredningen fra utvalget som har vurdert hvordan delingsøkonomien kan bidra til mer effektiv ressursbruk. Muligheter - Digitalisering og teknologisk utvikling representerer fantastiske muligheter og kan gi oss mange fordeler hvis vi bruker mulighetene og møter utfordringene riktig

Delingsøkonomien vokser med 40 prosent årlig. I løpet av det siste tiåret at delingsøkonomien gått fra å være et ukjent konsept til å revolusjonere flere bransjer som turisme- og transportsektoren. Av Camilla Skjær Brugrand 30. juni 2017, 10:39 Slik fungerer delingsøkonomien i Kina. tirsdag 17. oktober 2017 - Benedicte Brøgger. Økonomi Tema: Kina - hva kan vi lære av. Benedicte Brøgger Professor Institutt for kommunikasjon og kultur. Nesten alt kan skaffes via mobil i Kina og folk er oppslukt av mobilene sine Norges offentlige utredninger (NOU) er en serie statlige rapporter. NOU-rapportene har som formål å presentere og drøfte kunnskapsgrunnlaget og mulige handlingsvalg eller strategier for utvikling og iverksetting av offentlige tiltak for løsning av samfunnsmessige problemer og utfordringer. Slike offentlige utredninger utgjør normalt - om ikke alltid - det første trinn i en lengre. I mai 2016 satt regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget overleverte NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende i desember 2017. Utvalget har foreslått tiltak for å imøtekomme brukernes/pasientenes og de pårørendes behov og ønsker for innhold i, organisering av og sted for behandling, pleie og.

Norges offentlige utredninger (NOU-er) er utredninger som publiseres av utvalg eller arbeidsgrupper nedsatt av regjeringen eller et departement. En utredning kan også komme i form av en rapport.NOU-er er faglige utredninger, som departementet bruker som grunnlag for politiske forslag som regjeringen sender over til Stortinget. Rapportene er ofte sitert og gjengitt i stortingsmeldinger De kan leses i sin helhet i «NOU 2017:4, Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer». Utvalget bak rapporten var ikke enstemmig, og det var dissens på enkelte forslag knyttet til skatt, arbeidsliv og drosjetransport - Delingsøkonomien kan gi økte skatteinntekter Av Aurora Hannisdal 14. februar 2017, 10:37 - Mange av de arbeiderne som i dag har minst vern vil kunne registrere seg i en app, og slik komme inn i folden Delingsøkonomien er spådd å bre om seg. 80 ganger større er anslaget i saken som er lenket opp her. Og delingsøkonomien må også dele, leser vi i en annen sak. For tillater man delingsøkonomi, så må virksomhet som skaper verdier bidra. Denne forretningsmodellen utfordrer vår vante måte å tenke ansettelser og beskyttede næringer Inspirert av delingsøkonomien: Trykkerier danner felles produksjonsselskap On Mar 10, 2017 I et felles selskap investerer Gunnarshaug Trykkeri , HBO og Ålgård Offset sammen i en ny arkpresse fra Komori, melder Grafisk bransjeforening på sine nettsider

Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og

Delingsøkonomien er en samlebetegnelse for ulike nettbaserte måter å organisere tjenesteutveksling på. I faglitteraturen kalles det plattformøkonomi, siden mange av de typiske eksemplene, som Uber og Airbnb ikke driver med deling, men er profittbaserte forretningskonsepter Delingsøkonomi: NOU foreligger. Postet den februar 6, 2017 av Espen. Delingsøkonomiutvalgets rapport foreligger (PDF her) og har, som ventet, ikke de store omkalfatringene. Man foreslår litt informasjonsaktivitet, rapporteringsplikt til skattemyndighetene,. Høring - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Høring - Innspill til Nasjonal transportplan 2018-2029 - Meld. St. 33 (2016-2017) Høring - Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikte Rek. 32/2017 -Underlättande av delingsøkonomien i Norden Forslag Utvalget for et bærekraftig Norden foreslår, at Nordisk Råd tager meddelelse om rek. 32/2017 hvad angår Underlättande af de-lingsøkonomien i Norden til efterretning og anser den som færdigbehandlet for rå-dets vedkommende Bakgrunn Rekommandasjonen har følgende formulering Delingsøkonomien representerer positive muligheter, sier utvalget. Fagbevegelsens representant i utvalget vil utrede konsekvensene for arbeidslivet. Av Joakim Birkeli Jacobsen 6. februar 2017, 11:07. Hovedkonklusjonen til delingsutvalget er at digitale plattformer,.

Ikke tilgjengelig:NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter

delingsøkonomien med fokus på hvordan ulike delingsløsninger kan utformes slik at de bidrar til lavutslippssamfunnet. Mange elektriske verktøyene er i bruk mindre enn 13 minutter av sin levetid, og biler står parkert mer enn 95% av tiden. 3/6/2017 7:28:04 PM. Delingsøkonomien gjør seg også gjeldende når det gjelder bredere samfunnsutvikling, men her går det saktere enn i den rene markedsdelen av økonomien. På miljøfeltet er et eksempel de såkalte «svampeprosjektene». Kina har både for mye og for lite vann. Det er for mye flomvann og for lite rent drikkevann Den samlede verdien på den såkalte delingsøkonomien kan bli så høy som 57 milliarder kroner i 2025, ifølge Vista Analyse. NTB 8. feb. 2017 00:53 - Oppdatert 8. feb. 2017 01:0 STM-medlem med ny modell for delingsøkonomien. del på. av stmadmin publisert 3.08.2017 14:13. Publikasjoner. STM-styremedlem Lene Pettersen har publisert en artikkel i First Monday om delingsøkonomi med utgangspunkt i et forskningsprosjekt gjennomført hos Sifo, HioA

For litt over et år siden laget jeg og en venninne brukerkonto på en av mange sugar dating-nettsider som setter rike menn (sugar daddies) i kontakt med sånne som meg: Unge kvinner som er villige til å tilbringe tid og/eller sex med dem for dyre gaver eller penger (sugar babies) Email: info@nou.edu.np Bank Account. Nepal Khula Bishwa Bidhyalay. Account No. 173010000266001 at Rastriya Banijya Bank.-----Account Name NEPAL KHULLA BISHWOBIDHYALAYA (Nepal Open University) Bank Global IME Bank. Account No. 0501010000502. Quick Links. Research ; Socialism Workshop eLearning. NOU 2017: 7 «Det norske mediemangfoldet - en styrket mediepolitikk for borgerne» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalgt som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. september 2015 og som avgav sin innstilling til Kulturdepartementet 7. mars 2017. Utvalget har foreslått statlig politikk for mediemangfold og utrede kulturpolitiske virkemidler som produksjonstilskuddsordningen.

Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Finans Norg

NOU 2018:16 Det viktigste først. 14. desember 2018. Regjeringen mottok NOU om prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Se utvalgsleder Aud Blankholm presentere og overlevere NOUen til statsrådene Bent Høie og Åse Michaelsen på regjeringen.no Høringsuttalelse: NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene Vi viser til departementets høringsbrev 7.4.2017 om NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Finans Norges merknader gjelder forslagene om likedeling av foreldrepermisjon, fjerning av aktivitetskravet og fjerning av kontantstøtten. Dette er våre hovedsynspunkter NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? NOU 2017:12 Svikt og svik; NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Ny personopplysningslov (personvernforordningen) Innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll; Innføring av forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansikte (Dagens Næringsliv 16.03.2005)_NEWLINE__NEWLINE_Offentlige utredninger: _NEWLINE_NOU 2018:10 Nye prospektregler - gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter_NEWLINE_NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter - Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR (leder)_NEWLINE_NOU 2017:14 Nye regler om markedsmisbruk. NOU 2017 Formatia Iulian de la Vrancea - Banii mei, munciti de-o vara Sarba LIVE 2016 Pentru diferite evenimente contact Formatia Iulian De La Vrancea: 0787.

Høringsinnspill - NOU 2017: 4, Delingsøkonomien

Utredning NOU 2016:17 På lik linje kan leses her. Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemming 16/2038 -SK 201710240 Trondheim, 25.09.2017 NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING - HØRINGSUTTALELSE TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Viser til brev av 13.6.2017 fra Politidirektoratet med anmodning om høringsinnspill, samt mail av 27.6.2017 fra Politidirektoratet med utsettelse av frist for innspill til 15.10.2017

Høringssvar: NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og

Zeg nou/nu eens wat! De bijwoorden nou en nu kunnen overigens ook als versterking gebruikt worden, met hetzelfde verschil in formaliteit: Dit nu is nonsens! Dat is nou niet bepaald aardig van je. Heel intrigerend is ook dat de variatie nou/nu in een iets andere tijdsbetekenis dan 'op dit moment' niet optreedt. We zeggen nooit zo nou en dan Endelig har delingsøkonomien nådd finansbransjen. Du fortjener en lav rente, søk lån. Prøv får lånekalkulator. Vil du spare? Registrer deg nå, så gir vi deg beskjed før vi legger ut lån. Låne. Spare. Velg lånebeløp Eksempel: 6.5 % rente. kr. kr pr. mnd. i 5 år. Låne NOU 2017:8 - Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker. Last ned . Søk etter: Siste innlegg. Barnevernet før og etter EMD; Fosterhjem - familie/nettverk vs ordinært; Landsmøte, Nord-Norge tur og forumteater

Høringssvar - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og

Finanstilsynet har i dag oversendt sin høringsuttalelse til Sentralbanklovutvalgets utredning NOU 2017:13 Høringsfrist: 30.09.17 (id2548685) Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene Kort fra departementet: Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Barnefamilieutvalget ble oppnevn NOU 2015: 7. Tater-/romanituvalget ble oppnevnt ved en kongelig resolusjon 3. januar 2011. De leverte sin rapport 1. juni 2015. Utvalget har sett på norsk politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne fra 1850 til i dag Vil du bestemme din egen tidsplan og tjene penger på dine egne vilkår? Finn ut hva du trenger for å begynne å kjøre med Uber i Oslo, Norge

NOU 2017:12. 22. juni overleverte barnevoldsutvalget sin NOU 2017:12 til statsråd Solveig Horne. Utvalget fikk i 2016 et mandat til å gjennomgå 20 saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt L'Institut Nou de Vilafranca s'uneix a la iniciativa que pretén que els nens/es dels centres educatius de Catalunya prenguin consciència sobre el moment que vivim d'emergència climàtica i ambiental, i participin de forma activa en el seu entorn més proper. Des del centre ens volem unir al Llegeix més NOU 2017: 8, Graver-utvalget. Hopp til navigering Hopp til søk. Graver-utvalget av 2015 var et norsk statlig utvalg nedsatt av Erna Solbergs regjering 7. mai 2015 for å utrede etablering av nye særdomstoler. Utvalget hadde sitt navn fra utvalgslederen, Hans Petter Graver.. Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 20. februar 2018 om NOU 2017:16 - På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende med høringsfrist 21. mai 2018. Statens helsetilsyn anser at NOU 2017: 16 er en grundig og omfattende utredning om sentrale forhold ved palliasjon til alvorlig syke og døende Høring av NOU 2017:13 Ny sentralbanklov. Organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland. Norges Banks brev av 26. oktober 2017 til Finansdepartementet. Vedlagt følger hovedstyrets merknader til sentralbanklovutvalgets utredning. Øystein Olsen Sentralbanksjef. Birger Vikøre Home | National Open University of Nigeri

 • La noche gralla eröffnung.
 • Wohnung lieboch.
 • Saltfjellet vei.
 • Definisjon på trapes.
 • På vei tekstbok cd.
 • Byte mb.
 • Reflekser og nervesystemet.
 • Thule chariot cheetah 2.
 • The blacklist season 5 episode 1 watch online free.
 • Samfunnsfag bok 10 klasse.
 • Fotocollage selber machen programm.
 • Vintersportssted kryssord.
 • Tanzkurs villach.
 • Couscous lamm chefkoch.
 • Hasselbakte poteter trines.
 • Stream hunter tv soccer.
 • Hvor mange ordklasser har vi.
 • Jekke opp hytte pris.
 • Sluk til dusj.
 • Bildwinkel brennweite.
 • Ejner hessel wiki.
 • Andere mamas kennenlernen.
 • Big bang snl.
 • Sara navn betydning.
 • Filipina nach deutschland einladen.
 • Finanskalender.
 • Bibelsk mat kryssord.
 • You fm playlist heute.
 • Tips til bokskriving.
 • Prostatakrebs knochenmetastasen prognose.
 • Copperhill åre stordalen.
 • Sluk til dusj.
 • Teknikmagasinet stavanger.
 • Fotocollage selber machen programm.
 • Mein weltbild.
 • Jafs hamburger.
 • Apetittdempere.
 • Beck wikipedia serie tv.
 • Rammstein koncert 2018.
 • Bioparafin pris.
 • Johnny cash movie.